DI Mener:

E-handel

Der er store potentialer i e-handel. Derfor skal danske virksomheder have de bedste rammer for at sælge deres varer på nettet – i og uden for Danmark.

Internettet har fundamentalt ændret den måde, vi handler på. E-handlen boomer, og kundernes forventninger til brugeroplevelse, sikkerhed, udvalg og levering stiger. Det gælder både professionelle og private kunder.

Danske virksomheder har været hurtige til at tage e-handlen til sig, og erfaringerne viser, at den bidrager til at effektivisere arbejdsgange, øge omsætningen og række ud til nye markeder. Derfor skal vi understøtte e-handel igennem fair og balancerede regler og sikre virksomhederne adgang til viden og hjælp til at udvikle forretningen digitalt.

E-handel åbner mulighed for eksport på en måde og i et omfang, som ikke tidligere har eksisteret. I dag udgør eksport cirka en tredjedel af dansk økonomi, men når det kommer til eksport via e-handel, halter Danmark bagefter vores europæiske naboer. 25 pct. af danske virksomheder har en webshop, men kun ni pct. har salg til udlandet via en webshop.

Vigtigt med fælles EU-regler

For e-handelsvirksomheder, der ønsker at eksportere, er usikkerhed om reglerne en af de største barrierer. Uanset om der sælges til forbrugere eller andre virksomheder, er reglerne komplicerede og forskellige fra land til land, selv inden for EU.

Derfor arbejder DI for at harmonisere og forenkle reglerne, så de kan ligge til grund for et velfungerende digitalt indre marked. Det gælder ikke kun i relation til selve e-handlen, men også inden for produktlovgivning, markedsføringsregler mv. Med et fælles EU-fodslag bliver den enkelte virksomheds ekspansion til nye EU-markeder mere attraktiv og enkel.

Lige vilkår

Den stigende e-handel giver ikke kun mulighed for øget eksport. Også udenlandske aktører får lettere adgang til at sælge direkte til danske forbrugere. Det giver forbrugerne et større udvalg og skærper konkurrencen, men desværre foregår konkurrencen ikke altid på lige vilkår. Virksomheder, der er etableret i lande uden for EU, overholder langt fra altid EU’s krav til produktsikkerhed, og det skævvrider konkurrencen.

DI mener derfor, at der er behov for et øget samarbejde på internationalt plan om spilleregler for global e-handel. Det skal kombineres med en styrket håndhævelse af reglerne og øget forbrugeroplysning.

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk