DI Mener:

E-handel

Der er store potentialer i e-handel. Danske virksomheder skal have de bedste rammer for at sælge deres varer på nettet – i og uden for Danmark.

Internettet har fundamentalt ændret den måde, vi handler på. E-handlen boomer, og kundernes forventninger til brugeroplevelse, sikkerhed, udvalg og levering stiger. Det gælder uanset om der er tale om professionelle eller private kunder.

Danske virksomheder har været hurtige til at tage e-handlen til sig. For danske virksomheder bidrager e-handel til at effektivisere arbejdsgange, øge omsætningen og række ud til nye markeder. Derfor skal vi understøtte e-handel ved at fjerne administrativt bøvl og sikre gode rammer for udvikling af den digitale salgskanal.

På den måde kan vi sikre, at endnu flere danske virksomheder er til stede med en online salgskanal, og at e-handel bliver en motor for øget produktivitet og en styrket dansk eksport.

Vigtigt med fælles EU-regler

E-handel åbner muligheder for eksport på en måde og i et omfang, som ikke tidligere har eksisteret. I dag udgør eksport cirka en tredjedel af dansk økonomi, men når det kommer til eksport via e-handel, halter Danmark bagefter vores europæiske naboer. 24 pct. af danske virksomheder har en webshop, men kun syv pct. har salg til udlandet via en webshop.

For e-handelsvirksomheder, der ønsker at eksportere, er usikkerhed om reglerne en af de største barrierer. Uanset om der sælges til forbrugere eller andre virksomheder er reglerne komplicerede og forskellige fra land til land, selv inden for EU.

Derfor arbejder DI for at harmonisere og forenkle reglerne, så de kan ligge til grund for et velfungerende digitalt indre marked. Det gælder ikke kun i relation til selve e-handelen, men også inden for produktlovgivning, markedsføringsregler mv. Med et fælles EU-fodslag bliver den enkelte virksomheds ekspansion til nye EU-markeder mere attraktiv og enkel.

Væk med e-handelsbøvlet

Virksomheder, der driver en webshop målrettet forbrugere, er underlagt en række regler. Mens tillid til forbrugerbeskyttelsen er en forudsætning for, at forbrugerne lægger deres penge i virtuelle indkøbskurve, er det samtidig afgørende, at byrderne for erhvervslivet holdes på et minimum.

DI mener, at der skal fokus på at fjerne de regler, der hindrer en rentabel e-handelsforretning. Især er danske særregler og overimplementering af EU-regler med til at øge omkostningsniveauet for danskbaserede virksomheder - til ulempe for hele Danmark.

Der bør samtidig etableres et e-eksportprogram målrettet virksomheder, der har brug for en hjælpende hånd og konkrete svar for at komme ud over landets grænser. Mange virksomheder kommer nemlig ikke i gang på grund af usikkerhed om potentiale og omkostninger forbundet med opstart og drift. Den udfordring kan et e-eksportprogram være med til at afhjælpe.

Annette Falberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4851
  • Mobil +45 2240 8803
  • E-mail anwf@di.dk