Ansøgningsskema

Er du interesseret i at blive optaget i databasen? Udfyld formularen nedenfor, så vi kan tage kontakt til dig og lære dig bedre at kende inden Advisory Boardet vurderer din endelige ansøgning.

Hvordan ansøger jeg?

Læs mere om ansøgningsprocessen til Women on Board

Alle ansøgninger til Women on Board bliver vurderet af et Advisory Board, som består af repræsentanter fra DI’s medlemsvirksomheder.

For at Advisory Boardet kan vurdere din profil i relation til bestyrelsesarbejdet, bedes du udfylde dette ansøgningsskema og bl.a. beskrive, hvad du kan tilføre en bestyrelse, dit nuværende strategiske og forretningsmæssige ansvar, din erfaring med bestyrelsesarbejde mv.

Når du har søgt om optagelse, vurderer Women on Boards Advisory Board herefter din ansøgning ud fra følgende optagelseskriterier:

  • Solid forretningsstrategisk erfaring fra danske eller udenlandske virksomheder
  • Konkret erfaring med profit&loss-ansvar fra danske eller udenlandske virksomheder
  • Mangeårig erfaring med personaleledelse
  • International erfaring
  • Bredde i opgaver og ansvarsområder
  • Erfaring fra bestyrelsesarbejde

Derefter vil du hurtigst muligt få besked, om du er optaget i databasen. Advisory Boardet afholder møder ca. tre gange om året.

I beskrivelsen af din bestyrelseserfaring skal du skelne mellem bestyrelseserfaring i A/S- og/eller Aps-virksomheder og bestyrelseserfaring fra foreninger, institutioner og organisationer, som ikke er virksomhedsrelateret.

Du bedes herudover vedhæfte dit billede, CV samt et organisationsdiagram med angivelse af, hvor du er placeret i virksomheden.

Har du spørgsmål til Women on Board eller til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Anna Leclercq Vrang på anlv@di.dk eller på telefon 3377 3631.

Oplysninger om DI’s behandling af dine personoplysninger

DI behandler dine oplysninger for at kunne tilbyde dig evt. optagelse i Women on board.
DI behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Derfor er behandlingen lovlig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
DI opbevarer din ansøgning i op til to år efter, at din ansøgning er blevet vurderet af Women on Boards advisory board, hvorefter oplysningerne slettes, hvis du ikke er blevet optaget i Women on Board. Hvis du optages i Women on Board, vil dine oplysninger være tilgængelige dér og i DI, indtil du trækker dit samtykke tilbage.
DI videregiver dine oplysninger til de parter, der er nævnt i samtykket ovenfor.
Du har ret til at anmode DI om indsigt i, hvilke oplysninger DI behandler om dig. Du har også ret til at anmode DI om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for DI samt at klage til Datatilsynet.
DI er dataansvarlig, og du kan kontakte DI på denne adresse: DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, på telefon 3377 3377 eller på persondata@di.dk.

Anna Leclercq Vrang

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3631
  • Mobil +45 2728 7631
  • E-mail anlv@di.dk