Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Ansøgningsskema

Sådan foregår det

Alle ansøgninger til Fremtidens Bestyrelser bliver vurderet af vores kandidatudvalg, som består af repræsentanter fra DI, SelectionF og Bestyrelseskvinder.

For at Kandidatudvalget kan vurdere din profil i relation til bestyrelsesarbejdet, bedes du udfylde et ansøgningsskema online og bl.a. beskrive, hvad du kan tilføre en bestyrelse, dit nuværende strategiske og forretningsmæssige ansvar, din erfaring med bestyrelsesarbejde mv.

Sådan vurderes din ansøgning

Læs mere om vurderingsprocessen til Fremtidens Bestyrelser.

Når du har søgt om optagelse, vurderer Fremtidens Bestyrelsers kandidatudvalg herefter din ansøgning ud fra følgende optagelseskriterier:

 • Solid forretningsstrategisk erfaring fra danske eller udenlandske virksomheder
 • Konkret erfaring med profit&loss-ansvar fra danske eller udenlandske virksomheder
 • Mangeårig erfaring med personaleledelse
 • International erfaring
 • Bredde i opgaver og ansvarsområder
 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde

Derefter vil du hurtigst muligt få besked, om du er optaget i databasen. Kandidatudvalget afholder møder ca. tre gange om året.

Hvordan ansøger jeg?

Læs mere om ansøgningsprocessen til Fremtidens Bestyrelser.

Alle ansøgninger til Fremtidens Bestyrelser bliver vurderet af et kandidatudvalg, som består af repræsentanter fra DI’s medlemsvirksomheder og partnerskabet i Fremtidens Bestyrelser.

For at Kandidatudvalget kan vurdere din profil i relation til bestyrelsesarbejdet, bedes du udfylde vores ansøgningsskema og bl.a. beskrive, hvad du kan tilføre en bestyrelse, dit nuværende strategiske og forretningsmæssige ansvar, din erfaring med bestyrelsesarbejde mv.

Når du har søgt om optagelse, vurderer kandidatudvalget herefter din ansøgning ud fra følgende optagelseskriterier:

 • Solid forretningsstrategisk erfaring fra danske eller udenlandske virksomheder
 • Konkret erfaring med profit&loss-ansvar fra danske eller udenlandske virksomheder
 • Mangeårig erfaring med personaleledelse
 • International erfaring
 • Bredde i opgaver og ansvarsområder
 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde

Derefter vil du hurtigst muligt få besked, om du er optaget i databasen. Kandidatudvalget afholder møder ca. tre gange om året.

I beskrivelsen af din bestyrelseserfaring skal du skelne mellem bestyrelseserfaring i A/S- og/eller Aps-virksomheder og bestyrelseserfaring fra foreninger, institutioner og organisationer, som ikke er virksomhedsrelateret.

Du bedes herudover vedhæfte dit billede, CV samt et organisationsdiagram med angivelse af, hvor du er placeret i virksomheden.

Har du spørgsmål til Fremtidens Bestyrelser eller til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Fremtidens Bestyrelser på fremtidensbestyrelser@di.dk.