DI Byggeri

Diversitet i byggeriet - Alle talenter i spil

Mangfoldighed er nøglen til arbejdskraft, udvikling og vækst.

Arbejdet med diversitet og inklusion er et essentielt konkurrenceparameter for alle virksomheder og er en katalysator for udvikling, succes og vækst – lokalt og globalt. Vi ønsker at bringe alle talenter i spil.

"Det er afgørende, at vi engagerer os aktivt i denne vigtige dagsorden. Vi vil gerne have, at unge mennesker søger ind i byggebranchen og søger en byggefaglig uddannelse. Men det kræver, at de kan se sig selv i branchen. Derfor vil vi gerne medvirke til at vise branchens rollemodeller" - Anders Stouge, Direktør i DI Byggeri.

Diversitetskalender

Vi er begejstrede for at præsentere Byggeriets Diversitetskalender 2024, som er startskuddet til en diversitetsindsats i DI Byggeri.

Diversitetskalenderen er blevet til på opfodring fra DI Byggeris bestyrelse og i samarbejde med en række medlemmer i DI Byggeri, som velvilligt har sponseret og medvirket til udarbejdelsen af kalenderen.

Hæng kalenderen op derhjemme, på kontoret eller i skurvognen og vær med til at hylde branchens diversitet.

Bestil DI Byggeris Diversitetskalender 2024 her

Med kalenderen ønsker vi at hylde mangfoldigheden i branchen og vise omverdenen, at branchen også er et sted med spændende jobs for kvinder. Kalenderen sætter hver måned spot på en person fra bygge- og anlægsbranchen, der tilsammen udgør en divers gruppe af mennesker.

Direktør i DI Byggeri, Anders Stouge overrækker diversitetskalenderen til Erik Albert fra Nordkysten A/S - som glædeligt kunne finde sig selv på maj-siden.


Skab en inkluderende, fremtidssikret branche

DI rådgiver erhvervslivet om diversitet, inklusion og ligestilling blandt andet i kraft af Diversitetsløftet. DI's Diversitetsløfte  er et fællesskab af danske virksomheder, som har tilsluttet sig for at få adgang til konkrete værktøjer, netværk og skræddersyet rådgivning for at styrke deres virksomheder til at få alle talenter i spil. 

DI Byggeris diversitetsindsats tager udgangspunkt i tre af principperne fra Diversitetsløftet:

 1. Diversitet gør os klogere som virksomhed
 2. Vi ser diversitet som et konkurrenceparameter
 3. Vi har en inkluderende tilgang til minoriteters perspektiver

Med udgangspunkt i de tre principper arrangerer DI Byggeri to webinarer, hvor vi deler strategier til at arbejde med diversitet og inklusion og skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle.

WEBINARER OM DIVERSITET

Med udgangspunkt i de tre principper arrangerer DI Byggeri to webinarer, hvor du kan få konkrete strategier til at arbejde med diversitet og inklusion og skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle. Tilmeld dig herunder:

14. december: Hvordan kommer du i gang med at arbejde med diversitet? 17. januar: Hvordan sikrer du et arbejdsmiljø med plads til alle?


Tilslut jer Diversitetsløftet - Sammen skaber vi forandring!

Mere end 200.000 medarbejdere i dansk erhvervsliv er allerede omfattet af DI’s Diversitetsløfte. Det er gratis at være med, og ved at tilslutte jeres virksomhed får I direkte adgang til:

 • Hjælp til at sætte og nå måltal – Fra 1. januar 2023 blev den gældende lov om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen skærpet for landets ca. 2.400 største virksomheder.
 • Diversitet og inklusionsnetværk med fokus på at dele og diskutere erfaringer, viden, problemstillinger og løsninger med ligesindede kolleger i andre virksomheder.
 • Adgang til benchmark-redskab, som kan være nyttigt, når man skal arbejde med måltal, der afspejler udgangspunktet i ens branche.
 • Relevante værktøjer, webinarer og kurser, der klæder virksomheder på til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.
 • Nyeste viden omkring lovgivning & forskning inden for ligestilling, diversitet og inklusion, inklusiv adgang til skabeloner, der hjælper virksomheder med at implementere nye processer.
 • Skræddersyet rådgivning og sparring fra DI’s eksperter på området
Trine de Fine Skibsted

Trine de Fine Skibsted

Chefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0194
 • Mobil +45 2191 0907
 • E-mail tdfs@di.dk

Relateret indhold