Foto: Colourbox

09.03.21 DI Byggeri Nyheder

Fritvalgsopsparing

Husk at bidraget til fritvalgsopsparingen på funktionærområdet er steget til 6 pct. den 1. marts 2021. For medarbejdere på funktionærlignende vilkår steg bidraget til den særlige opsparing til 6 pct. og for lærlinge til 2 pct. den 1. januar 2021.

Hvem har ret til fritvalgs-/særlig opsparing

På funktionærområdet har alle medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten ret til fritvalgsopsparing. Det samme gælder for elever omfattet af de to overenskomster.

Funktionærer, der ikke er overenskomstdækkede, har ikke ret til en fritvalgsopsparing. Det samme gælder for ledere omfattet af Lederaftalen eller Formandsoverenskomsten.

Funktionærlignende ansatte efter timelønsoverenskomsterne har ret til særlig opsparing. Det samme gælder for lærlinge. På malerområdet er der ikke ret til fritvalgs- eller særlig opsparing.

Der er på ingen af ovennævnte områder anciennitetskrav. Medarbejderne har ret til en fritvalgs-/ særlig opsparing fra ansættelsens start.

Bidraget

Med virkning fra 1. marts 2021 steg bidraget efter HK- og Teknikeroverenskomsten fra 5 pct. til 6 pct. af den A-skattepligtige løn. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg.

Bidraget til funktionærlignende ansatte steg i den lønningsuge, hvori 1. januar 2021 indgår, ligeledes til 6 pct.. Bidraget beregnes af den ferieberettigede løn. Der beregnes feriepenge (12,5 pct.) af beløbet.

Bidraget til lærlinge steg på samme tidspunkt til 2 pct. af den ferieberettigede løn. I beløbet er indeholdt feriepenge.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold