DI Byggeri

Funktionæroverenskomster

DI Byggeri har også overenskomster for funktionærerne. De gælder blandt andet for kontorfolk, bogholdere, teknikere, beregnere og ledere. Overenskomsterne for funktionærer gælder kun, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Nedenfor kan du læse mere om betingelserne og linke til overenskomsterne.

Formandsoverenskomsten

Formandsoverenskomsten gælder kun for ledende medarbejdere - eller medarbejdere i særlig betroede stillinger - der er medlem af Dansk Formands Forening.

HK-Overenskomsten med HK/Privat

HK-overenskomsten gælder først, når 50% af medarbejderne i en samlet del af virksomheden – f.eks. på kontoret - er medlem af HK. HK skal overfor virksomheden begære, at overenskomsten skal gælde. I praksis sender HK et brev til DI Byggeri, som kontakter virksomheden.

Hvis virksomheden tiltræder overenskomsten underskrives et protokollat, og overenskomsten er gældende fra den dato, som fremgår af det underskrevne protokollat. 

HK-overenskomsten gælder for medarbejdere, der fx er beskæftiget med administrativt arbejde indenfor handel, kontor og lager samt medarbejdere, der arbejder som laboranter.

Lederaftalen med Ledernes Hovedorganisation

Lederaftalen er en aftale mellem DA og Ledernes Hovedorganisation, der binder DI Byggeris medlemmer.

Lederaftalen gælder kun for de medarbejdere - eller medarbejdere i særlig betroede stillinger - der er medlem af Ledernes Hovedorganisation og kun ledende medarbejdere.

Teknikeroverenskomsten med Teknisk Landsforbund

Teknikeroverenskomsten gælder - som timelønsoverenskomsterne - for alle medarbejdere uanset medlemskab eller nationalitet.

Teknikeroverenskomsten gælder for medarbejdere, der f.eks. arbejder inden for projektering, udvikling, konstruktion, design, planlægning og styring, herunder uddannelser på konstruktørniveau. 

Teknikerne ligger mellem håndværksuddannelserne og ingeniøruddannelserne.

Andre funktionærer

Funktionærer, der ikke er omfattet af en af de nævnte funktionæroverenskomster, er omfattet af funktionærloven.

Funktionærloven 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold