Netværk for piratkopiering og ophavsret

Se netværksmøder, målgruppe og formål for netværket

Beskrivelse af netværket

Netværket interesserer sig for alle de elementer, der forretningsmæssigt har berøring med piratkopiering og ophavsret.
Dette gælder også politiske initiativer i EU og andre internationale fora af betydning for ophavsretsområdet.
Netværket vil systematisk inddrages i høringer og som sounding board i forhold til DI's politikformulering.

  1. Understøtte erfaringsudveksling om teknologi- og markedsudvikling udvikling inden for ophavsret

  2. Holde deltagerne opdateret på den danske og europæiske politikudvikling på området

  3. Skabe en platform for afholdelse af konferencer, workshops mv.

Møder

Søren Cajus

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • Send e-mail