Bliv medlem af DI Digital

Læs mere om vores arbejde og dine muligheder for at blive involveret.

 1. Opnå viden og sparring

  Vi tilbyder din virksomhed viden, sparring og vejledning. Få adgang til vores white papers, analyser, statistikker og vejledninger udarbejdet af DI Digital - se dem her. 

  Vores DI kolleger rådgiver inden for personalejura, løn, arbejdsmiljø, uddannelse mv. Læs mere her

 2. Få indflydelse

  Vi udvikler vores politiske interessevaretagelse sammen med vores medlemmer og er dit talerør til politikere, embedsmænd og eksperter. Se vores udvalg her. 

  Vores fem mærkesager er styrende for vores aktiviteter - se vores mærkesager her.

 3. Deltag i vores netværk

  Vi driver en række netværk, hvor nøgleordene er erfaringsudveksling og gensidig inspiration til udvikling af forretningsmuligheder. Deltagelse er gratis for medlemmer af DI Digital

  Besøg vores netværk her. 

 4. Deltag i vores arrangementer

  Vi afholder en lang række konferencer - ofte i samarbejde med vores medlemmer. Her kan du møde mulige forretningsforbindelser, få inspiration til forretningsudvikling eller indblik i fremtidig politisk regulering.

  Se vores kommende arrangementer her.

 5. Vi bringer vores medlemmer i spil

  Jeres løsninger skaber værdi.Vi tilstræber at sørge for at synliggøre det, når pressen eller andre dele af DI efterspørger digitale cases mv. Med månedens medlem viser vi, hvad vores medlemmer står for.

  Besøg Månedens Medlem her

 6. Eksport og etablering i udlandet

  Vi kan hjælpe din virksomhed ud i verden. DI trækker på et stort net af konsulenter i både København og på vores kontorer på de vigtigste vækstmarkeder samt et globalt netværk med partnerorganisationer.

  Se vores internationale aktiviteter

Kontante fordele
Tryg Forsikring

DI Digital og Tryg Forsikring har indgået en fordelagtig samarbejdsaftale om erhvervsforsikringer for virksomheder, der er medlem af DI Digital. 

Aftalen indebærer store rabatter og ekstra dækninger i forhold til ricisi. Der er blandt andet tale om en meget fordelagtig it-ansvarsforsikring, der indeholder erhvervs- og produktansvarsforsikring samt formuetabsdækning. Forsikringen dækker også rådgivningsansvar.

Derudover er der indgået aftale om eProtect, som tilbyder service og professionel assistance ved cyberangreb. Specifikke ekstra særlige forsikringsbehov kan forhandles individuelt.

Er du interesseret, så kontakt Senior KAM Eli Diallo Ba på 4186 4196 eller eli.ba@tryg.dk for aftale om møde med en assurandør.

Erhvervsforsikring

TryghedsGruppens Bonusudbetaling

Fordelsprogram: Tryg Plus Erhverv

Netbanksforsikring

Fakta om eProtect

IT-ansvarsforsikring

Danica Pension

DI Digital har en rammeaftale med Danica Pension.

Som medlem kan du dermed få fordele af produkter og services leveret af Danica Pension.

 

Med en pensionsaftale hos Danica Pension som en del af personalepolitikken, får du et godt værktøj til at give dine medarbejdere en af markedets bredeste og mest fleksible produkt- og servicepaletter inden for forsikring og pension.

Læs mere her.

Industriens Arbejdsskadeforsikring

DI har eget arbejdsskadeforsikringsselskab.

DI har eget arbejdsskadeforsikringsselskab, Industriens Arbejdsskadeforsikring, der er markedsledende på præmier for det kontoradministrative område.

 

En virksomhed inden for det kontoradministrative område kan for eksempel spare ca. kr. 400,- pr. medarbejder pr. år i præmie ved normale skadesforløb.

Besøg Industriens Arbejdsskadeforsikring her.

Udbudsrådgivning

DI har timeaftaler med Bech-Bruun, LETT og Bird & Bird.

DI har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaerne Bech-Bruun, LETT og Bird & Bird om to timers gratis udbudsrådgivning til DI-medlemmer.

 

Gennem DI's tilbud om gratis udbudsrådgivning gives der mulighed for at drøfte virksomhedens konkrete udfordringer ved et udbud.

 

Bemærk at, at advokatfirmaet kun yder gratis rådgivning i de to første timer. Efter de to første timer skal I selv aftale procedure og timeafregning med advokatfirmaet.

Få hjælp til udbudsrådgivning her.

DI's konferencecentre

Som medlem får du store rabatter på DI's konferencecentre.

Du kan afholde møder og konferencer i Industriens Hus eller på Gl. Vindinge, som er DI's Konferencecenter ved Nyborg. Som medlem af DI Digital kan du opnå store rabatter.

Læs mere om DI's konferencecentre

Hvad koster det?
Kontingent til DI Digital

Kontingentet til DI Digital udgør:
- Kr. 2.400 årligt plus kr. 290 årligt pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. 
- Maksimalt kr. 65.000. 
- Første års kontingent er gratis. 

For at være medlem af DI Digital skal din virksomhed være tilknyttet DI enten som medlem, associeret eller iværksætter.

Kontingent til DI

Din virksomhed kan blive tilknyttet DI på tre måder:

Medlem af DI 
I 2017 udgør det årlige kontingent for medlemskab af DI 0,24 procent af den udbetalte lønsum i 2016. Minimumskontingentet er kr. 5.175. ekskl. moms.
(For virksomheder med overenskomst)

Associeret til DI 
I 2017 udgør det årlige kontingent for associeret til DI kr. 1.150 pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder i 2016. Deltidsmedarbejdere omregnes til fuldtidsmedarbejdere.
(For virksomheder der ikke er omfattet af overenskomst)

Iværksætter
Medlemskabet af både DI og DI digital er gratis det første år.

Læs mere om dine muligheder

Lotte Jespersen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3848
 • Mobil +45 3136 3410
 • E-mail loje@di.dk