DI Digitals politiske udvalg

DI Digitals udvalg udgøres af vores medlemmer, udpeget af DI's hovedbestyrelse. Medlemmerne er med til at forberede DI's politiske holdninger og synspunkter. Udvalgene sikrer tæt kontakt til politikere, embedsmænd og andre centrale aktører.

Udvalg

Se DI Digitals netværk
 • DI Digitals udvalg for digital elektronik

  Udvalget styrker elektronikindustriens virksomheder. Vi gør en særlig indsats for at Danmark skal være et godt land at arbejde i og ud fra.

  Læs mere om udvalget
 • DI's udvalg for Informationssikkerhed

  Udvalget arbejder for at tilvejebringe vejledning om aktuelle emner, langsigtede strategier og ”best practices”, der understøtter virksomhedernes arbejde med databeskyttelse og informationssikkerhed i organisationen, produktionen og produkter.

  Læs mere om udvalget
 • DI's udvalg for IT-politik

  Vi styrker medlemmernes vilkår for at drive forretning i og ud af Danmark ved at bringe deres synspunkter og erfaringer videre til beslutningstagere, kunder og samarbejdspartnere.

  Læs mere om udvalget
 • Udvalg for digital forretningsudvikling

  Udvalget skal forme DI’s digitale erhvervspolitik med fokus på forretningsudvikling og vækstmiljøer samt udvikle konkrete nye politiske initiativer på tech-området. Herudover skal udvalget være i dialog med politikere på Christiansborg og i Bruxelles.

  Læs mere om udvalget
 • DI's udvalg for Telepolitik

  Telepolitisk udvalg arbejder for at skabe optimale rammer for teleerhvervet og fremme en effektiv udnyttelse af it og tele i såvel virksomheder som offentlige institutioner.

  Læs mere om udvalget