Udvalg for Telepolitik

Se medlemmer, aktiviteter og formål

DI's udvalg for Telepolitik

DI's udvalg for Telepolitik arbejder for at skabe optimale rammer for teleerhvervet og fremme en effektiv udnyttelse af it og tele i såvel private virksomheder som offentlige institutioner.  

Blandt de vigtigste emner er:

  • Sikre teleerhvervets udviklings- og vækstmuligheder, herunder investeringslysten i erhvervet
  • Sikre fair konkurrencebetingelser i erhvervet
  • Fremme konkurrencebetingelser i erhvervet og udarbejde og koordinere telepolitiske positioner. 

Aktiviteter

Udvalget mødes til ca. fire årlige møder, hvor der er fokus på branchens udfordringer og muligheder.

Udvalget mødes med eksterne interessenter som politikere, embedsmænd, eksperter og andre centrale aktører.

Møderne afholdes fortrinsvis i Industriens Hus.

  1. Udvalget er rådgivende for DI’s politiske holdninger og synspunkter på teleområdet.

  2. Udvalget tager aktiv del i udformningen af politiske initiativer, høringssvar m.m.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik