DI Handel Nøgletal

Branchekonjunktur for 4. kvartal 2017

Konjunkturmålinger inden for industri, engroshandel, detailhandel, byggeri, tekstil og fødevarer er nu tilgængelige for 4. kvartal 2017.

Engroshandlen oplever fremgang

Engroshandlen ligger 7 pct. højere i 2017 end i 2106, når der ses på perioden januar til oktober. Beskæftigelsen følger også godt med og nærmer sig topniveauet i 2008.

Detailhandlen springer frem

Omsætningen i detailhandlen springer frem i september og oktober, som underbygges af en positiv forbrugertillidsindikator.

Omsætningen i byggeriet holder igen

Omsætningen i fremstillingen af byggematerialer peger fortsat ned i 3. kvartal 2017, mens omsætningen inden for bygge og anlæg er på niveau. Beskæftigelsen peger fortsat opad.

Industrien har tabt momentum

Eksporten har igennem de seneste måneder trukket industriens omsætning ned. Konjunkturindikatoren for industrien holder dog fortsat et positivt niveau.

Fortsat positiv udvikling i fødevareindustrien

Omsætningen inden for fødevareindustrien fortsætter sin positive udvikling. Udviklingen er i høj grad drevet af en gunstig udvikling i eksporten.

Tekstilbranchen løfter omsætningen i oktober 

Tekstilbranchen har oplevet stigende omsætning igennem de seneste måneder. Det gør sig gældende for fremstilling, engros og detail.

Relateret