DI Handel Analyser

E-handelspanel 2016

B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte de uforløste potentiale. Vi har derfor stillet medlemmerne en række spørgsmål om B2B e-handel samt hvilke forventninger de har og hvilke gevinst de har opnået gennem B2B e-handel.

Det er vores ambition, at udgive en status over B2B e-handel årligt med udgangspunkt i samme spørgeramme for at kunne følge udviklingen over tid.

Denne rapports resultater er dannet på baggrund af 73 besvarelser fra ledere af danske handelsvirksomheder, og blev gennemført i efterår 2016. Her er nogle keyfindings fra analysen:

  • 57% af handelsvirksomhederne sælger via digitale kanaler, mens 43% ikke gør
  • 88% af danske handelsvirksomheder, der sælger via digitale kanaler, har en webshop, 31% har en EDI løsning, 7% sælger via e-markedspladser og 7% sælger via andre digitale kanaler.
  • 65% af de virksomheder, der driver webshop i dag, har gjort det i maksimalt 4 år, og kun 16% har drevet webshop i mere end 10 år.
  • 9 ud af 10 virksomheder med webshop har opnået gevinst.
  • 23% af de eksporterende virksomhederne, ekporterer via de digitale kanaler
Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret