DI Handel Statistikker

Danskernes online forbrug 2017

Tænketanken KRAKA har, med udgangspunkt i Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse, gennemgået samtlige forbrugskategorier og vurderet, hvorvidt det er muligt, at kategorien kunne købes online. Gennemgangen viser, at 49,7 pct. af forbruget i dag kan købes online. Det vil med andre ord sige, at der er et uudnyttede potentiale for online handel i dag på 37,2 pct. af danskernes forbrug.

En konservativ vurdering viser, at det i Danmark på nuværende tidspunkt er muligt at købe 49,7 pct. af husstandenes samlede forbrug online. Men mulighederne for at handle online er stadigt stigende, så dette tal forventes at stige yderligere inden for de kommende år. I sammenligning med andre lande, handler danskerne relativt meget på nettet – dog udgør onlinehandel stadigvæk blot 12,5 pct. af husstandenes samlede forbrug. Der er således et betydeligt potentiale for mere onlinehandel. Det kræver dog, at forbrugerne kender mulighederne og ønsker at benytte dem.

  • Danske husholdninger købte 12,5 pct. af deres forbrug online i 2016. Dette placerer os højt ift. de lande, som vi normalt sammenligner os med i Europa – fx køber svenskerne kun 7,0 pct. og tyskerne kun 5,5 pct. af deres forbrug online.
  • Selv om dansk onlinehandel ligger højt i en europæisk sammenligning, er der også i Danmark et væsentligt potentiale for, at en større del af forbruget kan købes på nettet. Således vurderes det, at det aktuelt er muligt at købe 49,7 pct. af det danske forbrug online. Det er vel at mærke, når der foretages en meget konservativ vurdering af, hvad der kan købes online.
  • Onlinehandelsmulighederne er i stadig stigning, og det må forventes, at det fremover vil blive muligt at købe en langt større andel af forbruget end de nuværende 49,7 pct. online.
  • En af forklaringerne på, at det nuværende online forbrug er så lavt, er blandt andet, at den største forbrugspost ”Boligbenyttelse mv.” i 2016 udgjorde 32,6 pct. af det samlede forbrug, og at det skønnes, at blot 1,7 pct. af forbruget inden for denne kategori kan købes online.

Forfattere og formål

Analysen er udarbejdet af Regitze Wandsøe-Isaksen, Laurids Leo Münier, Katrine Bonde og Philip Henriks og tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse (FU51).

Formålet med Forbrugsundersøgelsen er at belyse de private husstandes samlede økonomiske forhold, såvel indkomster, opsparing som forbrug. Den har karakter af at være både en levevilkårsbelysende statistik og en økonomisk statistik. Undersøgelsen er med større eller mindre mellemrum blevet gennemført i mere end hundrede år.

OM KRAKA

Krakas mission er, at tilvejebringe og formidle viden, der kan medvirke til at balancere hensyn og politiske beslutninger på tre områder: Individet, erhvervene og den offentlige sektor. Kraka producerer og formidler fagøkonomisk viden, som er af høj kvalitet og relevant for den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark. Vores arbejde er alene baseret på faglighed - ikke en politisk ideologi.

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret