Engroshandel 2025

Med projekt Engroshandel 2025 vil DI Handel give medlemmerne redskaber til at takle en fremtid med mere konkurrence fra flere aktører oppe eller nede fra i værdikæden. DI Handel vil tage temperaturen på danske handelsvirksomheders syn på fremtiden og give et bud på, hvordan handelsvirksomheder kan gøre sig relevante i fremtiden.

Martin Nyrop fra Deloitte giver her et indblik i de forandringer handelsvirksomheder kan forvente, og 3 tips til hvordan din virksomhed kan blive klar til fremtidens udfordringer.

Baggrund og idégrundlag

Teknologi og digitalisering vinder frem overalt. Handelsvirksomheder i Danmark er dog typisk ikke bygget på data eller teknologi, så de har svært ved at tænke bredt, nyt og langsigtet.

Værdikæderne er derfor under pres og brydes ned, og forretningsmodellerne for (BtB) handelsvirksomhederne i Danmark står over for store forandringer. Digitalisering og ny teknologi vil i de kommende år give en øget gennemsigtighed i markedet, hvilket, alt andet lige, vil øge konkurrencen. Globalisering, kortere transporttider og generelt ændret adfærd hos kunderne vil yderligere stille nye krav til leverancer og service i fremtiden. Alt dette øger presset på mellemmanden, der skal genopfinde sin rolle et eller andet sted midt i værdikæden.  

Hvordan skal engroshandleren agere i fremtiden for at kunne tilføre værdi til både kunder og producenter - og samtidig skabe bundlinje til aktionærerne?

Projektet

Formålet med projektet er at give danske B2B handelsvirksomheder viden og værktøjer til at komme i gang med strategiske overvejelser om deres fremtidige forretningsmodel.

Målgruppen er danske engrosvirksomheder og danske handelsvirksomheder med engrosstruktur.

Handelsmønstre vil ændre sig, og virksomhederne skal tilpasse sig en ny virkelighed, der inkluderer:

- E-handel og online platforme
- Big Data – generelt mere gennemsigtighed
- Ændret adfærd hos kunder
- Global konkurrence
- Nye forretningsmodeller
- Automatisering, 3D print, robot, blockchain, etc.
- Nye miljø- og ressourcekrav.

Vi vil gerne afdække, hvilke trends der vil få størst indvirkning på handelsvirksomhedernes muligheder for at agere og skabe vækst på kort og mellemlang sigt.

Hvad mener de danske handelsvirksomheder om mulighederne og de trusler, der er på kort sigt, og hvordan ser de deres rolle i værdikæden?

Hvordan skal værdikæderne redefineres, og hvordan kommer de til at se ud i morgen. Hvilke strategiske valg skal virksomhederne tage for at blive klar til fremtiden?

Indhold og aktiviteter

Projektet er delt op i fem faser, og hver fase er et afgrænset projekt. Hver fase vil overlappe hinanden, og det samlede projekt vil løbe over 12 måneder.

De fem faser i projektet:

1. Business Trends 2025 – rapport, events og artikler
2. Kunder, værdikæder og forretningsmodeller – hvordan er fremtidens engroshandel?
3. Engroshandel 2025 - er der et Blue Ocean for dansk engroshandel?
4. Vores Værdikæde – værktøjer til at facilitere strategi snak i din virksomheder
5. Vores strategi 2025.

Gennem projektet skal DI Handel skabe viden, som hjælper vores medlemmer, og vi skal i direkte kontakt med mere end 300 medlemmer ved interviews, analyser, workshops og events.

Projektet skal cementere DI Handels position som vidensbase for engros og handelsvirksomheder og give medlemmer mulige løsninger til en fremtid med større pres på ”mellemmanden”.

- Mere end 300 DI Handel medlemmer inspireres og involveres igennem projektet
- Levere viden om trends, værdikæder, muligheder og trusler
- Facilitere en strategisk proces i danske handelsvirksomheder
- Udvikle værktøjer, som kan lette de strategiske beslutningsprocesser
- Sætte en dagsorden for dansk engroshandel i medierne og i den offentlige debat.

DI Handel har valgt Deloitte Monitor som partner, og vi vil i samarbejde udvikle og gennemføre projektet.

Aktuelt

Kim Bruno-Lindby

Kim Bruno-Lindby

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3766
  • Mobil +45 4111 0111
  • E-mail kibl@di.dk