DI Rådgiverne Analyser

Mindre fald i omsætningen i 1. kvartal 2018

1. kvartal 2018 bød på et mindre fald på 0,6 pct. i den samlede omsætning i rådgiverbranchen, hvilket skyldes en tilbagegang i den indenlandske omsætning på godt én pct.

Eksporten voksede med 1,2 pct. sammenlignet med 4. kvartal 2017. Lønmodtagerbeskæftigelsen hos rådgiverne voksede i 1. kvartal 2018 til et niveau på godt 122.000 beskæftigede, hvilket er en stigning på 0,5 pct. sammenlignet med kvartalet forinden. Rådgivervirksom-hederne i DI’s Virksomhedspanel har positive forventninger til udviklingen i omsætning, indtjening og beskæftigelse i 3. kvartal 2018. Samlet set er forventningerne til 3. kvartal dog end smule lavere sammenlignet med forvent-ningerne til 2. kvartal 2018.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen