DI Rådgiverne Analyser

3. kvartal 2020: Stigning i omsætningen, men niveauet ligger lavt

Omsætningen steg i 3. kvartal 2020. Det ændrer dog ikke ved, at vi samlet forventer et fald i omsætningen for året som helhed.

Omsætningen steg med godt 5 pct. i 3. kvartal 2020. Imidlertid sker stigningen efter et katastrofalt 2. kvartal, hvor der kunne registreres et fald på hele 12 pct. i omsætningen. Lønmodtagerbeskæftigelsen hos rådgiverne steg med 0,9 pct. i 3. kvartal 2020 efter et tilsvarende fald kvartalet før. Beskæftigelsen har således ligget nogenlunde stabilt omkring 125.000 de seneste 4 kvartaler. Rådgivervirksomhederne har forventninger om en lavere omsætning og beskæftigelse i 4. kvartal 2020 målt i forhold til 4. kvartal 2019 – et kvartal, hvor branchen typisk oplever markant travlhed. Det tyder ikke godt for udviklingen i branchen for året 2020 som helhed.

3. kvartal 2020 bød på en stigning på godt 5 pct. i den samlede omsætning i rådgiverbranchen målt i forhold til 2. kvartal 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Stigningen skyldes en stigning i den indenlandske omsætning på 6 pct., mens eksporten steg med 4 pct.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne
Anm: Der er for fem brancher: Anden forretningsservice (herunder IPR), designvirksomhed,
it-rådgivning, markedsføring og kommunikation samt teknologisk rådgivning korrigeret
for, at brancherne indeholder andet end ren rådgivning. Rådgiverbranchen som defineret
oven for vurderes at dække branchen.

Stigningen i den samlede omsætning sker efter et katastrofalt 2. kvartal, hvor der kunne registreres et fald på hele 12 pct. i omsætningen. Samlet ligger omsætningen i de første 3 kvartaler af 2020 dog fortsat over 1 pct. over niveauet for 2019.

Tallene for omsætningen er baseret på momsstatistikken og er derfor behæftet med ekstra stort usikkerhed i 2020 som følge af hjælpepakkernes muligheder for at få udskudt momsbetalingerne.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Lønmodtagerbeskæftigelsen hos rådgiverne steg med 0,9 pct. i 3. kvartal 2020 efter et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i 2. kvartal 2020 og ligger nu på et niveau på knap 126.000 beskæftigede i 3. kvartal 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne
Anm: Der er for fem brancher: Anden forretningsservice (herunder IPR), designvirksomhed, it-rådgivning, markedsføring og kommunikation samt teknologisk rådgivning korrigeret for, at brancherne indeholder andet end ren rådgivning. Rådgiverbranchen som defineret oven for vurderes at dække branchen.

Rådgivervirksomhederne forventer en stigning i både omsætning, beskæftigelse og indtjening i 1. kvartal 2021 sammenlignet med året før efter et 4. kvartal, hvor der forventes et fald i omsætning og beskæftigelse.

Kilde: DI's Virksomhedspanel
Anm: Tallene er baseret på bevarelser for 77 virksomheder

Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Malene Gammelby