DI Rådgiverne Analyser

2. kvartal 2021: Rådgiverne oplever stærk fremgang

Rådgivervirksomhedernes omsætning stiger fortsat markant og med 4,8 pct. i 2. kvartal 2021. Særligt eksporten voksede betydeligt med næsten 13 pct., mens det indenlandske salg voksede med knap 3 pct. i 2. kvartal.

I andet kvartal 2021 steg omsætningen i rådgiverbranchen med 4,8 pct. målt i forhold til første kvartal 2021. Stigningen kan særligt tilskrives voldsom fremgang i eksporten på knap 13 pct., mens det indenlandske salg voksede med 2,6 pct. Der er således for alvor nu også kommet fremgang i eksporten, der ellers har ligget lidt underdrejet det seneste år.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Siden coronakrisen bed sig fast i foråret 2020 og medførte en markant nedgang på 11 pct. i 2. kvartal 2020, har det set markant lysere ud for omsætningen, der de seneste 4 kvartaler har oplevet positiv vækst på samlet set 20 pct.

Mange delbrancher har oplevet stærk vækst. Således ligger væksten hos designvirksomheder, arkitekter, advokater, revisorer og managementrådgivere alle over 6 pct. det seneste år.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Samlet ligger omsætningen i rådgiverbranchen den seneste årsperiode 5,9 pct. over niveauet året forinden. Det indenlandske salg er steget med hele 7,8 pct., mens eksporten er faldet med små 0,4 pct.

Tallene for omsætningen er baseret på momsstatistikken og er derfor behæftet med ekstra stort usikkerhed i 2020 (og 2021) som følge af hjælpepakkernes muligheder for at få udskudt momsbetalingerne.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Lønmodtagerbeskæftigelsen ligger i 2. kvartal 2021 på 159.000 personer - en stigning på 3.500 personer sammenlignet med kvartalet forinden. Særligt it-rådgiverne og managementrådgivning og anden forretningsservice herunder IPR oplevede en stigning på henholdsvis 3,0, 3,5 og 4,7 pct. målt i forhold til kvartalet forinden.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Rådgivervirksomhederne har fortsat positive forventninger til udviklingen i både omsætning, indtjening og beskæftigelse i 4. kvartal 2021. Forventningerne er dog overordnet set lidt mindre positive sammenlignet med forventningerne i 3. kvartal 2021 – og det gælder særligt for udviklingen i indtjeningen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Pernille Langgaard-Lauridsen
Caroline Palkinn Sigfusson
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Caroline Palkinn Sigfusson

Relateret indhold