DI Rådgiverne Analyser

Rekrutteringsudfordringer hæmmer væksten i rådgiverbranchen

Juni 2018

Rådgiverbranchen har haft vækst i beskæftigelsen siden 2011, men væksten hæmmes af rekrutteringsudfordringer. ¾ af virksomhederne med over ni medarbejdere har
rekrutteringsudfordringer. 47 pct. af alle virksomheder med rekrutteringsudfordringer mangler ansøgere til ledige stillinger og 54 pct. oplyser, at ansøgerne ikke har de rette kompetencer. Derfor reducerer 36 pct. af virksomhederne deres opgaver i Danmark enten ved at sige nej til opgaver eller flytte opgaver til udlandet.

Læs Børsens artikel om ingeniørvirksomheden Sweco, der møder selvsamme udfordringer her.

Sarah Gade Hansen
Skrevet af:

Sarah Gade Hansen