DI Rådgiverne Analyser

Udbud i rådgiverbranchen

December 2016

Efter udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016 er antallet af udbud inden for rådgiverbranchen faldet ganske betydeligt. Udviklingen skyldes særligt et fald i udbudsformen begrænset udbud – herunder særligt begrænsede EUudbud, der er faldet med 71 pct. fra 2. halvår 2015 til 1. halvår 2016.

Caroline Honoré Mortensen
Skrevet af:

Caroline Honoré Mortensen