DI Rådgiverne Analyser

Disruption er højt på dagsordenen hos rådgiverne

Januar 2018

Hos knap 40 pct. af rådgivervirksomhederne er disruption i meget høj eller høj grad et område, der er fokus på i virksomhederne.