DI Rådgiverne Analyser

Corona og konsulentbesparelser øger dimittendledighed

I år vil 50 % af rådgivervirksomhederne rekruttere færre dimittender, mens 30 % af virksomhederne vil reducere rekrutteringen af dimittender med mere end 50 %. Årsagen er regeringens konsulentstop og COVID-19 krisen. Det er en stor udfordring, da rådgivervirksomhederne ansætter 12 % af dimittenderne fra de lange videregående uddannelser i deres første job. Hvis konsulentbesparelserne fortsætter som planlagt, vil det kunne påvirke beskæftigelsesmulighederne for de kommende dimittendårgange.

Gustav Stougaard
Skrevet af:

Gustav Stougaard