DI Rådgiverne Analyser

Kommuner og regioners brug af konsulenter

Kommunernes indkøb af konsulenter var i 2018 på 3,9 mia. kr., mens regionernes køb beløb sig til godt 1 mia. kr. Tillægges statens forbrug på godt 6 mia. kr., fås en samlet forbrug af konsulenter på 11 mia. kr. i 2018. Det viser tal fra den nedsatte arbejdsgruppe for nedbringelse af kon-sulentforbruget i den offentlige sektor.

Malene Gammelby
Skrevet af:

Malene Gammelby