DI Rådgiverne Analyser

Arbejdskraftmangel truer rådgiverne på væksten

Coronakrise og konsulentbesparelser har sat en bremse på væksten i rådgiverbranchen i 2020. Nu er det arbejdsmarkedet, der kan sætte en stopper for yderligere vækst. 4 ud af 10 rådgivere melder om begrænsninger af produktionen som følge af arbejdskraftmangel. Og næsten 5 ud af 10 rådgivere har opgivet at ansætte kvalificeret højtuddannet arbejdskraft. Udenlandske medarbejdere er en del af løsningen på arbejdskraftmanglen.

Coronakrisen har påvirket rådgiverbranchen kraftigt – og værst så det ud i foråret 2020, hvor over 60 pct. af rådgivervirksomhederne angav at være påvirket af begrænsninger i produktionen som følge af mangel på efterspørgsel. Begrænsninger som følge af efterspørgslen er imidlertid aftaget betydeligt siden toppunktet i midten af 2020. Nu melder ca. 40 pct. af rådgivervirksomhederne produktionsbegrænsninger som følge af, at de mangler arbejdskraft.

Anm.: Opgørelsen viser andelen af virksomheder, der angiver at mangel på efterspørgsel og arbejdskraft udgør en produktionsbegrænsning Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Arbejdskraftmanglen optræder både hos it-rådgivere og andre rådgivere – dog har stigningen gennem det seneste år været relativt kraftigst for øvrige rådgivere, hvor over 40 pct. af virksomhederne melder om arbejdskraftmangel. Hos it-rådgiverne er det omkring 30 pct. af virksomhederne, der angiver, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion.

Amn.: Opgørelsen viser andelen af virksomheder, der angiver at mangel på arbejdskraft udgør en produktionsbegrænsning Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

DI har i juni 2021 gennemført en spørgeundersøgelse af medarbejdersituationen i medlemsvirksomhederne. Der er svar fra 36 rådgivermedlemmer og samlet set 520 besvarelser fra medlemmer af DI. Ni ud af 10 virksomheder – og alle rådgivere angiver, at de indenfor de seneste 3 måneder har forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Det vidner om et meget travlt arbejdsmarked.

Næsten hver anden rådgiver har været ude for ikke at kunne finde den arbejdskraft de søgte inden for de seneste tre måneder. Således angiver 44 pct. af rådgivervirksomhederne i undersøgelsen, at de har måtte opgive at besætte en ledig stilling som følge af mangel på kvalificerede ansøgere. Det ligger noget højere end for samtlige svar fra DI’s medlemskreds, hvor det er omkring hver tredje virksomhed, der har måtte opgave at besætte en stilling.

Af de virksomheder, der ikke har opgivet at besætte en stilling inden for de seneste 3 måneder, angiver ca. 20 pct., at de har ansat en anden medarbejder end forventet.

Anm.: Beregningerne bygger på 467 virksomhedsbesvarelser, heraf 36 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, som har forsøgt at rekruttere inden for de seneste 3 måneder.
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Over halvdelen af alle virksomheder angiver, at de har måtte opgive at besætte en stilling i forbindelse med rekruttering af personer med videregående uddannelser. For rådgivervirksomhederne er det alle, der har forsøgt at rekruttere inden for de seneste 3 måneder, der har måtte opgive at rekruttere personer med en videregående uddannelse. Andelen af virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere faglærte ligger lidt lavere end 50 pct., mens andelen ligger på knap 20 pct. for rådgivervirksomheder.

Anm.: Beregningerne bygger på 155 virksomhedsbesvarelser, heraf 16 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne, som har
oplevet at måtte opgive at besætte en ledig stilling.
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

7 ud af 10 rådgivere, som har oplevet udfordringer med at rekruttere, løser problemerne ved, at medarbejderne arbejder flere timer end normalt. 4 ud af 10 har takket nej til ordrer, mens 35 pct. har lagt flere opgaver ud til underleverandører.

Anm.: Beregningerne bygger på 253 virksomhedsbesvarelser, heraf 20 besvarelser f ra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Udenlandske medarbejdere er en vigtig ressource

To tredjedele af rådgivervirksomhederne har udenlandske medarbejdere ansat. 7 ud af 10 rådgivere angiver, at de ikke skelner mellem udenlandske og danske medarbejdere, når de rekrutterer arbejdskraft, mens 3 ud af 10 svarer, at deres arbejdskraftbehov ikke kan dækkes af dansk arbejdskraft. Udenlandske medarbejdere er således nødvendige for at kunne opretholde og videreudvikle produktionen i Danmark.

Anm.: beregningerne bygger på 321 virksomhedsbesvarelser, heraf 23 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

En tredjedel af rådgivervirksomhederne angiver at have forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder. Det er gennemsnitligt lidt flere end alle virksomheder i DI. Over halvdelen af rådgivervirksomhederne forventer, at rekruttere udenlandske medarbejdere fremadrettet.

Anm.: Beregningerne bygger på 520 virksomhedsbesvarelser, heraf 36 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Udenlandsk arbejdskraft er derfor en vigtig ressource for rådgivervirksomhederne, dels fordi behovet for arbejdskraft i virksomhederne ikke vurderes at kunne dækkes af dansk arbejdskraft, men også fordi virksomhederne ønsker at have medarbejdere fra forskellige lande ansat.

Anm.: Beregningerne bygger på 142 virksomhedsbesvarelser, heraf 13 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Relateret indhold