DI Rådgiverne Analyser

Klima og bæredygtighed er centrale parametre for virksomhederne

Tre ud af fire rådgivervirksomheder anser bæredygtighed for at være et vigtigt konkurrenceparameter. Lidt under halvdelen af rådgivervirksomhederne stiller krav om bæredygtighed til deres leverandører, mens 6 ud af 10 møder krav fra deres kunder, medarbejdere og investorer. Lidt over halvdelen af rådgiverne arbejder med at nedbringe deres CO2-udledning.

Knap tre ud af fire rådgivervirksomheder anser bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd som værende en vigtig konkurrenceparameter for deres virksomhed. Det ligger noget højere sammenlignet med alle virksomheder i DI’s virksomhedspanel og viser vigtigheden af, at virksomhederne arbejder aktivt og strategisk med at styrke deres bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Anm.: Beregningerne bygger på 801 virksomhedsbesvarelser, heraf 50 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI's Virksomhedspanelog DI RådgiverneAnm.:

Lidt under halvdelen af rådgivervirksomhederne stiller krav om bæredygtighed til deres leverandører. Der er primært tale om krav til social bæredygtighed, som blandt andet omfatter dokumentation af arbejdstagerrettigheder, men også til klima- og miljømæssig bæredygtighed. Relativt færre rådgivervirksomheder stiller krav til deres leverandører sammenlignet med alle virksomheder i DI’s virksomhedspanel.

Anm.: Beregningerne bygger på 801 virksomhedsbesvarelser, heraf 50 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Svarmuligheden "ved ikke" er ikke angivet i tabellen
Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI Rådgiverne

Anm.: Beregningerne bygger på 801 virksomhedsbesvarelser, heraf 50 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI Rådgiverne

Seks ud af ti af de adspurgte virksomheder mærker et stigende pres fra kunder og investorer i forhold til at styrke deres arbejde med bæredygtighed, særligt i forhold til klima og miljømæssig bæredygtighed. Det er i høj grad et pres, der er drevet af rådgivervirksomhedernes egne medarbejder og deres B2B-kunder, mens presset opleves som mindre fra forbrugere.

Anm.: Beregningerne bygger på 481 virksomhedsbesvarelser, heraf 25 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI Rådgiverne

En ud af tre rådgivervirksomheder arbejder på at nedbringe deres CO2-udledning men ved ikke med hvor meget, og nogenlunde samme andel forventer omtrent uændret CO2-udledning i 2030 i forhold til dag. Ca. hver 5. rådgivervirksomhed vil enten halvere CO2-udledningen eller være klimaneutrale i 2030. Samlet arbejder lidt over halvdelen af alle rådgivervirksomheder med at reducere deres udledning af CO2, og det er lidt mindre end alle virksomheder i DI’s virksomhedspanel.

Anm.: Beregningerne bygger på 801 virksomhedsbesvarelser, herunder 50 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedpanelog DI RådgiverneAnm

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen

Relateret indhold