Arrangement

Netværksmøde i DI Service ESG-forum

I DI Service har vi etableret et forum, der samler branchen. Med erfaringsudveksling på tværs og viden fra eksperter, vil vi understøtte servicebranchen i overgangen til ESG.

På det første møde vil vi præcisere forummets formål, afstemme forventninger og opdatere jer på de seneste ESG-trends. Samtidig vil vi præsentere DI’s ESG-tilbud og med afsæt i ekspertviden samt erfaringer fra branchen forberede jer på en god ESG-start.

09.00 Velkomst, formål og forventningsafstemning
Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service, byder velkommen til forummet, præsenterer forummets formål og afstemmer forventninger på tværs af deltagerkredsen.

09.40 Nyeste trends og bevægelser indenfor ESG
Mette Gyde Møller, underdirektør og Kristian Koktvedgaard, fagleder, ankerpersoner for ESG i DI, giver indblik i de nyeste trends og bevægelser samt et overblik over DI’s ESG-tilbud.

10.10 Pause

10.20 Vejen til en succesfuld ESG-start
Helena Barton, partner i Deloitte, kommer med sine best practice anbefalinger til den optimale ESG-start, uanset virksomhedsstørrelse

11.50 Afrunding og tak for i dag
Berivan Duman, chefkonsulent og Lasse R. Hangaard, konsulent i DI Service runder af og byder til frokost med mulighed for netværk.

Der vil være frokost og netværk på tværs af branchen fra kl. 12.00-13.00