Kursus

Kursus i personalejura for medlemmer af Dansk Sundhed og Velfærd

På kurset lærer du at anvende de vigtigste regler inden for ansættelsesretten, og du bliver mere bevidst om, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelsesforholdet

Som HR-medarbejder eller leder med personaleansvar bør du kende de personalejuridiske regler og de situationer, som kan opstår før, under og efter et ansættelsesforhold. Manglende kendskab til reglerne kan føre til unødvendige omkostninger for virksomheden og give dårlig omtale både internt i virksomheden og uden for virksomheden. Personalejuraområdet bliver tilmed mere og mere komplekst – så det stiller store krav til de ansvarlige.

På dette kursus, der er foreholdt medlemmer af Dansk Sundhed og Velfærd, stiller vi blandt andet skarpt på de særlige situationer, som I står i, når det drejer sig om medicinhåndtering, uberettigede opslag i patientjournaler og overdreven magtanvendelse.

Vi dykker derudover ned i det juridiske regelsæt omkring samtaler, uoverensstemmelser, advarsler og bortvisning mm., så du kan håndtere vanskelige situationer professionelt.

Underviser er Maria Zinckernagel Nielsen, der er jurist i DI’s afdeling for personalejura og varetager sagerne, der vedrører Dansk Sundhed og Velfærd.

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere i en HR-, Løn- og personalefunktion, som ønsker kendskab til de personalejuridiske regler.

Program

09.00 Ledelsesretten, personalepolitikker, rekruttering og ansættelsesbeviser

10.30 Pause

10.45 Fravær fra arbejdet herunder ferie, orlov, sygdom, barsel

12.00 Frokost

12.45 Advarsler, væsentlige ændringer og beskyttede medarbejdere

14.00 Pause

14.15 Opsigelse og bortvisning

15.15 Spørgsmål og tak for i dag