Netværk

DI Service ESG-forum

Ny EU regulering ændrer spillereglerne for arbejdet med bæredygtighed. Det bliver mere end nogensinde før forretningskritisk at forstå og arbejde strategisk med bæredygtighed.

DI Service ESG forum 1600x900.jpg

Formål

De kommende ESG-bæredygtighedskrav (Environment, Social og Governance) bliver den nye ledestjerne eller license to operate for alle virksomheder – uanset virksomhedsstørrelse.

I DI Service har vi fokus på at hjælpe vores medlemmer godt igennem overgangen til den nye bæredygtighedsrapportering. Derfor tilbyder vi et forum, som understøtter og udvikler den store indsats, som servicebranchen allerede gør i forhold til E, S og G.

Formålet med dette forum er at skabe en platform for erfaringsudveksling med eksperter samt på tværs af ledere, driftschefer og andre relevante nøglepersoner i servicebranchen, der arbejder med HR, CSR og ESG.

Der er allerede fastlagt to datoer for netværksmøder i forummet:

  • Torsdag den 5. oktober 2023
  • Torsdag den 18. januar 2024. Læs mere her.

Forummet holder tre til fire årlige møder af ca. ½ dags varighed. Møderne kan foregå i Industriens Hus, hos virksomheder eller et tredje sted.

Målgruppe

Ledere, driftschefer og andre relevante nøglepersoner, der arbejder med HR, CSR, ESG og lignende.

Temaer

ESG-forummet vil koncentrere sig om ESG i servicebranchen og deltagerne er selv med til at bestemme temaerne. Forslag til spørgsmål der vil danne ramme for indholdet på netværksmøderne er:

  • Hvem bliver ramt af den nye bæredygtighedsrapportering, hvornår og hvordan?
  • Hvilken betydning får arbejdet med ESG for virksomhedernes værdiansættelse?
  • Hvordan påvirker virksomhedernes ESG-parathed deres konkurrenceevne?
  • Hvordan kan og må du bruge ESG i din markedsføring?
  • Hvordan kommer man godt i gang med ESG? 

Vi kommer rundt om temaerne gennem virksomhedscases, aktiv deltagelse, erfaringsudveksling og oplæg fra eksterne gæster.

Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent