14.11.18 DI Service Cases

Udbud anvendes til at skabe bæredygtig udvikling

Flere danske virksomheder har allerede et godt ry for at være bæredygtige og ansvarlige. Både investorer, virksomheder, medarbejdere og kunder efterspørger i stigende grad ansvarlighed og nye bæredygtige forretningsmodeller. Vigtigheden består i, at danske virksomheder opretholder det gode ry og sætter nye mål for bæredygtig forretningsudvikling.

Flere kommuner ønsker at fremme bæredygtig udvikling. Det gælder blandt andet Odense Kommune, der for alvor har formået at investere i grønne indkøb. Odense Kommune har indgået et bæredygtigt samarbejde med De Forenede Dampvaskerier (DFD) om levering, vask og vedligeholdelse af arbejdstøj til Ældre- og Handicapforvaltningens 2.200 sundhedsfaglige medarbejdere.

Det nye er, at bæredygtighed er gjort til et egentligt tildelingskriterium, som leverandøren direkte bliver målt på. DFD hjælper kommunen med at fremme bæredygtig udvikling og mindske miljøbelastninger. Målet er således, hvordan arbejdstøjet kan genbruges længst muligt, og hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt at genanvende det kasserede arbejdstøj til nye produkter. Det har resulteret i, at tekstiler fra arbejdstøjet, som ikke længere var egnet til beklædning, er blevet brugt til at producere OdensePoser, som er blevet symbol på aftalen og er med til at brede fortællingen om bæredygtighed ud til mange mennesker.

Samarbejdet med DFD giver Odense Kommune en besparelse på 9 millioner kr. i hele kontraktperioden. Det skyldes ikke mindst, at der er sket en reduktion i antallet af beklædningsdelene pr. medarbejder, fordi beklædningsdelene opfylder flere behov. Udbuddet er således et eksempel på, at kommunerne kan opnå både økonomiske og miljømæssige gevinster, når de nytænker konkurrenceparametrene.

Odense Kommunes udbud har krævet nytænkning og bidraget til, at leverandøren, De Forenede Dampvaskerier, igangsætter nye bæredygtige initiativer, som forhåbentlig understøtter markedsudviklingen af grønne produkter - Cecilie Førby, Chef for Udbud & Kontraktstyring, Odense Kommune.