Charlotte Mark, Adm. direktør i Microsoft Development Center, synes det er overraskende, at der stadig er så få kvinder i Danmark, der har bestyrelsesposter. Charlotte Mark er en del af DI's Women on Board-database.

01.12.21 Nyheder

I tvivl om første bestyrelsespost – nu styrer Charlotte Mark selv en række bestyrelser

Da Charlotte Mark, Adm. direktør i Microsoft Development Center, blev kontaktet om sin første bestyrelsespost, var hun i tvivl, om hun havde det, der skulle til. I dag er hun formand for en række bestyrelser og opfordrer kvinder til at give sig i kast med bestyrelsesarbejdet. Charlotte Mark er en del af DI’s Women on Board-database.

Du har ønsket at stå som bestyrelseskandidat i Women on Board-databasen, hvorfor?  

Da jeg fik tilbudt min første bestyrelsespost, var jeg meget i tvivl og tænkte: ”Kan jeg mon det? Jeg var i tvivl, om jeg havde nok indsigt og erfaring og kunne levere værdi til virksomheden”, men efter kraftig opfordring fra formanden (en mand) kastede jeg mig ud i det. I dag er jeg selv formand for flere bestyrelser, og det er en stor tilfredsstillelse at kunne bidrage til udviklingen af andre virksomheder og organisationer. Samtidig er det en fantastisk mulighed for at udbygge sit netværk og lære af andre ledere.

Derfor synes jeg, at det er vigtigt at vise, at kvinder er aktive i bestyrelsessammenhæng og klar til at påtage sig bestyrelsesposter. Hvis jeg kan hjælpe andre kvinder til at tro på sig selv og tage springet, er det meget meningsfuldt. Jeg synes nemlig, at det er meget overraskende, at der stadig er så få kvinder i Danmark, der har bestyrelsesposter. Jeg mener, at det er vigtigt for udviklingen af en virksomhed, at man har en mangfoldig bestyrelse med forskellige kompetencer og perspektiver. Det kan repræsentationen af forskellige uddannelser, køn, alder og nationalitet bidrage til. Derved sikrer man, at de rigtige spørgsmål stilles til at træffe de bedste beslutninger.

Hvad er du særligt dygtig til – hvad kan du særligt bidrage med i en bestyrelse?

Jeg har gennem årene opbygget stor erfaring med bestyrelsesledelse, som jo er noget andet end den daglige virksomhedsledelse. Jeg er god til at samle bestyrelsesmedlemmer og virksomhed om en fælles vision og mål, og sikre engagement og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Derudover bruger jeg især mine kompetencer inden for forretningsstrategi, digitalisering, investering, forandringsledelse og kommunikation. Jeg har også en særlig ro og kompetence i håndtering af krisesituationer.

Digitalisering er helt afgørende for virksomheder i dag. IT er i alt, og det er en utrolig vigtig kompetence at bringe ind, også i bestyrelsesammenhæng. Samtidig er det med - og gennem – mennesker, at resultater skal nås, så det er vigtigt, at bestyrelser har øje for begge disse dimensioner.

Jeg synes, det er vigtigt at være nysgerrig og hele tiden søge ny viden. I Microsoft kalder vi det “Don’t be a know-it-all, be a learn-it-all”. Det er også mit mantra, og sådan jeg går til bestyrelsesopgaven.

Læs også: "Karen Lorenzen: Find bestyrelsesmedlemmer uden for dit netværk"

Hvad er det mest givende ved at være bestyrelsesmedlem?

Det er utroligt givende at bidrage til den strategiske udvikling af andre virksomheder og organisationer – nogle gange inden for helt andre brancher end IT-branchen, hvor mit fokus er til daglig qua min rolle som adm. direktør i Microsofts udviklingscenter. Sammenlignet med andre, mere uforpligtende, netværk har bestyrelsesnetværket en helt særlig værdi, fordi vi her løser konkrete udfordringer sammen og udvikler virksomheden til at nå sine mål. Samtidig er det et stort ansvar, som man skal være sig bevidst. 

Jeg mener, at det er vigtigt for udviklingen af en virksomhed, at man har en mangfoldig bestyrelse med forskellige kompetencer og perspektiver. Det kan repræsentationen af forskellige uddannelser, køn, alder og nationalitet bidrage til. Derved sikrer man, at de rigtige spørgsmål stilles til at træffe de bedste beslutninger. Charlotte Mark, Adm. direktør i Microsoft Development Center

Hvad vil – efter din mening – være den største driver for at få flere bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder?

Egentlig går jeg ikke ind for kvoter, selvom det har givet gode resultater i andre lande. Mest fordi det sætter spørgsmålstegn ved, om man blev valgt på sine kompetencer eller sit køn. Det vil være fantastisk, hvis flere forMÆND ser potentialitet i mangfoldige kompetencer til bestyrelserne og dermed skaber grundlag for også at bringe kvinderne i spil. Præcis som jeg selv oplevede det ved min første bestyrelsespost.

Det er også vigtigt, at vi som kvinder engagerer os, bruger tid på netværk, deler vores viden og erfaring gennem præsentationer, interviews, m.v. Flere af de bestyrelsesposter og andre tillidsposter, jeg har (haft), er kommet gennem mit engagement i investeringsfremme, talentdagsordenen, etc.

DI’s Women on Board-database er et virkelig godt værktøj for virksomheder til at finde kandidater til deres bestyrelse, og jeg kan kun opfordre til at bruge den.

Læs også: "Berit Didriksen: Pak den stereotype forestilling om bestyrelsesmedlemmet væk"

Hvem/hvad inspirerer dig?

Jeg bliver inspireret af personer, som har passion for det, de laver, som er nysgerrige og stiller kritiske spørgsmål. Det oplever jeg hver dag med de dygtige ingeniører i vores udviklingscenter.

Det inspirerer mig også at arbejde sammen med andre bestyrelsesmedlemmer med vidt forskellige baggrunde, og jeg lægger stor vægt på mangfoldighed i mine bestyrelser. De forskellige perspektiver, som bibringes af en mangfoldig bestyrelse, hjælper virksomheder med at træffe velfunderede beslutninger.

Fakta

Navn: Charlotte Mark
Titel: Adm. direktør
Virksomhed: Microsoft Development Center Copenhagen ApS siden 2004. Adm. direktør siden 2009.

Aktuelle bestyrelses-/tillidsposter:
Formand, DIS Study Abroad
Formand, Meetingplace Wonderful Copenhagen
Formand, Science City Lyngby
Formand, DI’s Forsknings- og Uddannelsesudvalg
Bestyrelsesmedlem, Engineer the Future

Tidligere bestyrelses-/tillidsposter:
DI Digital, American Chamber of Commerce, Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Kong Frederik den Niendes Hæderspris, Markedsføringsfonden (Økonomi- og Erhvervsministeriet), DI Global Talent, Expat in Denmark, Rådet for Internationalisering af Uddannelserne (Videnskabsministeriet), CPH Vækstkomité.

Om Women on Board

Women on Board
Database med knap 200 bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder
Alles kvalifikationer er vurderet og blåstemplet af et Advisory Board
Gratis at blive optaget i – og bruge
Henvender sig primært til SMV’er
Et oplagt værktøj til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer

Relateret indhold