08.07.21 Nyheder

Lillie Li Valeur: Der kan være for meget snak om kvinder i bestyrelser

CEO i Good Food Group, Lillie Li Valeur, mener ikke, at kvinder skal vælges til bestyrelser, bare fordi de er kvinder. Til gengæld gør diversitet bestyrelser klogere, siger hun. Lillie Li Valeur er en del af DI’s Women on Board-database.

Du har sagt ja til at stå som bestyrelseskandidat i WOB-databasen, hvorfor?

Det er helt essentielt for fremtidens bestyrelser, at der bliver skabt en øget grad af diversitet, og det vil jeg rigtig gerne være med til at skabe. I den forbindelse er DI’s Women on Board-database et rigtig vigtigt initiativ, fordi det viser, at der findes masser af stærke kvindelige bestyrelseskandidater. Når man snakker om diversitet, handler det jo både om køn, etnicitet, kompetencer og alder m.m. Det skaber en dynamik i bestyrelserne, når man får forskellige synspunkter ind – diversitet gør simpelthen en bestyrelse klogere.

Hvad er du særligt dygtig til – hvad kan du særligt bidrage med i en bestyrelse?

Jeg har en meget stærk international erfaring, både i fødevare- og ingrediensindustrien, og i medicinalbranchen, hvor jeg har haft meget fokus på Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien. De mange års ledelseserfaring, det globale fokus og erfaringen fra forskellige brancher, tror jeg, har gjort mig dygtig til rigtig mange ting, og det gør også, at jeg kan bidrage med rigtig meget i en bestyrelse. Jeg er meget stærk på det kommercielle, på ledelse, marketing, visioner, M&A, strategi og partnerskaber. Det bruger jeg i dag i de to bestyrelser, jeg sidder i. Den ene er Chr. Hansen i Danmark og den anden er Marel i Island, som er en af de største islandske virksomheder, der er børsnoteret både i Island og Amsterdam.

Hvad er det mest givende ved at være bestyrelsesmedlem?

Der er to aspekter: for det første er det givende, at jeg selv kan bidrage med viden og erfaringer, og for det andet, lærer jeg også rigtig meget af bestyrelsesarbejdet. Det er spændende at være med på en virksomheds rejse og se dens udvikling, og det er meningsfuldt for mig, at jeg kan bruge min erfaring og mine evner til at hjælpe andre virksomheder. Muligheden for at se et selskab udefra gør også, at jeg kan bidrage på en anden måde, fordi jeg ikke er subjektiv.

Samtidig lærer jeg selvfølgelig også rigtig meget, som jeg kan man tage med hjem til min egen virksomhed. Det er lidt af en win-win-situation. I forhold til samarbejdet med Good Food Groups bestyrelse har jeg lært meget om tankegangen, så jeg også bedre kan forstå, hvilke spørgsmål de stiller. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg kan hjælpe dem til at forstå min situation som CEO og forklare tankegangen bag mine beslutninger som leder. Det er derfor, det er rigtig godt at få den her erfaring. Det styrker både mit arbejde i min egen virksomhed og samarbejdet med min egen bestyrelse.

Hvad vil – efter din mening – være den største driver for at få flere bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder?

Jeg synes nogle gange, at der kan være for meget snak om, at man skal have kvinder ind i bestyrelser. Det handler jo ikke om, at man skal vælge flere kvinder ind i bestyrelser, bare fordi de er kvinder. Helt fundamentalt drejer det sig om, at man får sammensat en bestyrelse med forskellige erfaringer og baggrunde og dermed får repræsenteret forskellige perspektiver, forbrugere og kunder. Det er dét, der er det vigtige. Tidligere har der selvfølgelig været alt for få kvinder i bestyrelser, hvilket helt grundlæggende ikke afspejler, at 50% af befolkningen og forbrugerne er kvinder, men det er også vigtigt at have fokus på diversitet i forhold til at inddrage folk, der kommer fra forskellige baggrunde og kulturer. Det er især vigtigt i en globaliseret verden, hvor ting ændrer sig så hurtigt. Et konkret greb, som kan øge diversiteten, er at evaluere bestyrelsessammensætningen. Det er der mange bestyrelser, der gør nu, hvor de både kigger på kompetencer og demografi, så de kan skabe en dynamik, der giver en sund og fremtidssikret bestyrelse. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Samtidig er Women on Board-databasen et godt greb til at informere om alle de dygtige kvinder, der findes derude.  

Hvem/hvad inspirerer dig?

Jeg er meget inspireret af folk, der har deres egen passion. Passion betyder utrolig meget. Det er inspirerende at opleve folk, der gerne vil gøre en forskel og ikke bare gøre, som de fleste ville gøre. Et konkret eksempel er tv-programmet ”Korpset”, hvor deltagerne er alt fra gamle elitesportsudøvere til skuespillere. Det er utroligt at se, hvordan de udfordrer sig selv og fortsætter, selvom de befinder sig i ekstremt pressede situationer. Det er lige nøjagtig den drivkraft, passion og viljestyrke, der inspirerer mig. Jeg kan også få inspiration fra helt almindelige mennesker, der gør hvad de kan for at gøre deres eget og andres liv bedre.

Fakta

Navn: Lillie Li Valeur

CEO i Good Food Group A/S

Tidligere bl.a.:

Vice President i Arla Foods

Bestyrelsesposter:

Chr. Hansen

Marel

DI Fødevarer

AAK (tidligere)

Meda (tidligere)

Karoline Ry
Skrevet af:

Karoline Ry

Relateret indhold