ATL Analyser

Nye indekstal for 1. kvartal 2023

Danmarks Statistik har offentliggjort nye indekstal for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel. Se de nye indekstal for 1. kvartal 2023.

ATL har taget initiativ til, sammen med andre organisationer, at oprette et omkostningsindeks for lastvognskørsel. Dette nye indeks udgives af Danmarks Statistik (BYG91) og viser udviklingen i omkostningerne ved at udføre lastvognskørsel. Dette indeks er etableret, fordi vi mener, at det er interessant for vores medlemmer, at kunne følge udviklingen i omkostningerne indenfor branchen. Vi vil derfor fremover udgive dette omkostningsindeks, hvor 2. kvt. 2022 er indeks 100.

Dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel (BYG91)

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel for 1. kvartal 2023 udgør henholdsvis 118,4, 120,9 og 96,1. Omkostningsindekset for dagrenovation er steget 0,7 pct. i forhold til 4. kvartal 2022 og er steget 2,2 pct. i forhold til 1. kvartal 2022. Omkostningsindekset for slamsugning er steget 0,6 pct. i forhold til 4. kvartal 2022 og steget 3,9 pct. i forhold til 1. kvartal 2022. Omkostningsindekset for lastvognskørsel er faldet 0,2 pct. i forhold til 4. kvartal 2022 og steget 0,9 pct. i forhold til 1. kvartal 2022.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for henholdsvis dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel ved at klikke på download-boksen i højre spalte.

Relateret indhold