ATL Analyser

Nye indekstal for 4. kvartal 2023

Danmarks Statistik har offentliggjort nye indekstal for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel. Se de nye indekstal for 4. kvartal 2023.

Danmarks Statistik har i mange år udgivet et indeks for lastvognskørsel (BYG61). Dette har været en del af et anlægsindeks, og har reelt været et prisindeks, der viser udviklingen i priserne for indkøb af transportydelser. Dette indeks vil vi fortsætte med at udgive.

ATL har dog taget initiativ til, sammen med andre organisationer, at oprette et omkostningsindeks for lastvognskørsel. Dette nye indeks udgives også af Danmarks Statistik (BYG91) og viser altså udviklingen i omkostningerne ved at udføre lastvognskørsel. Dette indeks er etableret fordi vi mener, at det er mindst lige så interessant for vores medlemmer, at kunne følge udviklingen i omkostningerne indenfor branchen, som at følge prisudviklingen for transportydelserne. Vi vil derfor fremover også udgive dette omkostningsindeks, hvor 2. kvt. 2022 er indeks 100.

Dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel (BYG91)

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation, dagrenovation ekskl. brændstof, slamsugning, slamsugning ekskl. brændstof, lastvognskørsel og lastvognskørsel ekskl. brændstof for 4. kvartal 2023 udgør henholdsvis 104,2, 105,7, 104,7, 105,7, 101,9 og 105,0.

Omkostningsindekset for dagrenovation er steget 0,1 pct. i forhold til 3. kvartal 2023 og er steget 4,5 pct. i forhold til 4. kvartal 2022. Omkostningsindekset for dagrenovation ekskl. brændstof er steget 0,1 pct. i forhold til 3. kvartal 2023 og er steget 5,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2022. Omkostningsindekset for slamsugning er steget 0,2 pct. i forhold til 3. kvartal 2023 og er steget 4,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2022. Omkostningsindekset for slamsugning ekskl. brændstof er steget 0,3 pct. i forhold til 3. kvartal 2023 og er steget 4,9 pct. i forhold til 4. kvartal 2022. Omkostningsindekset for lastvognskørsel er faldet 0,2 pct. i forhold til 3. kvartal 2023 og er steget 3,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2022. Omkostningsindekset for lastvognskørsel ekskl. brændstof er det samme som 3. kvartal 2023 og er steget 4,4 pct. i forhold til 4. kvartal 2022.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark). 

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for henholdsvis dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel ved at klikke på download-boksen i højre spalte.

Lastvognskørsel (BYG61)

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 4. kvartal 2023 udgør 129,65 hvilket er en stigning på 0,70 pct. i forhold til 3. kvartal 2023. I forhold til 4. kvartal 2022 er der en stigning på 4,53 pct.

Indekset for lastvognskørsel under Byg61, er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med indkøb af, entreprenørvognskørsel.

Relateret indhold