10.01.22 ATL Nyheder

Kommentar: Der er stadig for mange arbejdsulykker

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Antallet af arbejdsulykker inden for vejgodstransporten er heldigvis faldet i de senere år. Men sammenlignet med andre brancher sker der mange ulykker, så der er stadig brug for at gøre en indsats for at få antallet af arbejdsulykker bragt ned.

Arbejdstilsynet har netop opgjort antallet af arbejdsulykker, der er sket inden for de seneste seks år. Inden for vejgodstransporten har der i gennemsnit været 352 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Det er over dobbelt så mange som gennemsnittet i alle brancher på 152 anmeldte arbejdsulykker.

Men hvis man dykker lidt ned i tallene, kan man se, at der er sket et fald i antallet af ulykker de seneste år inden for vejgodstransporten.  I 2019 var der 263 ulykker pr. 10.000 beskæftigede og i 2020 var tallet 252. Det er en udvikling, som vi skal glæde os over.

Det er ikke underligt, at der ind i mellem sker ulykker. Vi flytter tungt gods, og vi har mange aflæsningssteder af varierende kvalitet.  Men der er alligevel nogle fællestræk ved mange af arbejdsulykkerne. Derfor vil det være muligt at forhindre en del ulykker med god instruktion og ved at være omhyggelig.

Arbejdstilsynet peger på tre kritiske situationer. Der er en del chauffører, som kommer til skade, når de stiger ind og ud af førerhuset. Andre klemmer hænder og fingre mellem paller med gods. Og en del kommer alvorligt til skade, fordi de falder ned fra liften.

Jeg vil opfordre ledelse og medarbejdere til at diskutere sikkerhed i lige så høj grad, som de diskuterer produktion og kvalitet. Så vil man uden tvivl kunne reducere risikoen for ulykker. På de fleste arbejdspladser er der et stort fokus på sikkerhed, men der er helt sikkert også arbejdspladser, som kan gøre det bedre.

Det er i alles interesse, at antallet af arbejdsulykker bliver bragt ned. Det bør være et mål for os i de kommende år. Hvis du har brug for afklaring eller er i tvivl om regler på området, er ATL og DI selvfølgelig klar til at give råd og vejledning.

Relateret indhold