FOTO: Colourbox

20.11.23 ATL Nyheder

EU-krav om hjemkørsel droppes måske

Generaladvokat ved EU-Domstolen har indstillet til, at Vejpakkens krav om, at udenlandske lastbiler skal returnere til deres hjemland hver ottende uges droppes helt.

Med EU’s Vejpakke blev det et krav for at få en godskørselstilladelse, at udenlandske lastbiler skal returnere til deres hjemland minimum hver ottende uge. Men det krav kan snart være fortid.

I hvert fald har generaladvokaten ved EU-Domstolen i sin udtalelse opfordret til at fjerne kravet om hjemkørsel, efter at ni EU-medlemslande har rejst sagen ved EU-Domstolen.

Ifølge udtalelsen mener generaladvokaten, at Europa-Parlamentet og medlemslandene i Rådet har tilsidesat et proportionalitetsprincip ved at udelade at analysere, hvilke økonomiske, sociale og miljømæssige effekter kravet om hjemkørsel har, inden det blev vedtaget.

EU-Domstolen ventes at behandle sagen i starten af næste år. 

Relateret indhold