DI Bilbranchen Analyser

Tendens: Årets nybilsalg bliver afgjort af udbuddet

Ny analyse fra Bilbranchen viser en ny markedssituation i bilbranchen, hvor niveauet for nybilsalget vil blive afgjort af udbuddet fra bilproducenterne.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske bilbranche således også forventer, at der de kommende måneder vil være en stigende ordrebeholdning hos bilproducenterne. Det er bl.a. iøjnefaldende, at stigningen forventes at være en anelse højere end forventningerne om samme i de øvrige detailbrancher. Det indikerer fortsat stor efterspørgsel fra bilkøberne hos landets bilforhandlere. Men hvor branchen har været vant til, at efterspørgslen har styret niveauet for nybilsalget, vil det være udbuddet, der er den styrende faktor for det samlede niveau for nybilsalget i Danmark de kommende måneder. Det viser Bilbranchens nye branche- og konjunkturanalyse, Tendens, der udkommer hvert kvartal.

Foto: Tom Fisk fra Pexels

Analysen peger også på en ny konjunkturmåling blandt europæiske bilproducenter, der viser, at producenterne forventer en tilbagegang i produktionen de kommende måneder. Og selvom dette måske ikke er overraskende med den nuværende situation med komponentmangel, viser tallene, at der er store forskelle mellem de fem største bilproducerende lande – og dermed også blandt de forskellige bilmærker.

Niveauet for det samlede nybilsalg i 2022 vil med al sandsynlighed komme til at ligge på et relativt lavt niveau. Men en gennemgang af de senere års nybilsalg giver anledning til at se på, om i år måske kan blive starten på en periode med et bilsalg på niveau med det, som kendetegnede branchen for ti år siden - hvor fokus flyttes over på andre indtjeningsmuligheder end nybilsalget.

Stort dyk i nybilsalget i første kvartal
Bilbranchen er om nogen omstillingsparat. Trods store nedlukninger af samfundet, og dermed begrænsede salgsmuligheder i lange perioder under coronapandemien, nedlukning af de fysiske bilhuse, nye bilafgifter i starten af 2021 og løbende håndtering af leveringsudfordringer med nye biler, viser Tendens, at branchen har formået at fortsætte dens høje omsætningsaktivitet.

Vi kommer imidlertid ikke udenom, at den længerevarende mikrochipkrise, og nu den ulykkelige invasion af Ukraine, forstærker udfordringerne for landets bilforhandlere. Mange bilproducenters produktion af nye biler er blevet stærkt påvirket pga. manglende komponenter, og således har salget af nye personbiler taget endnu et hårdt slag i starten af 2022.

I alt blev der indregistreret ca. 34.200 nye personbiler i første kvartal, hvilket er ca. 22 pct. under samme kvartal i 2021, hvor bilhusene endda var lukket ned i starten af perioden. Vi skal helt tilbage til år 2010 for at finde så lavt et niveau for nybilsalget, som vi oplevede i første kvartal 2022.

Grønne bilafgifter og større elbil-udbud giver godt grønt afsæt
De nye bilafgifter med virkning fra 18. december 2020 betød bl.a., at de grønne biler blev favoriseret over for de konventionelle diesel- og benzinbiler. Det har, sammen med en markant vækst i antallet af elbiler på markedet, haft en hurtig virkning på nybilsalget, der har set de grønne biler storme derudad under coronakrisen. Samtidig betød aftalen fra 2020, at den lave strømafgift til opladning af biler fortsatte, hvilket har gjort totalomkostningerne for de grønne biler attraktive til trods for de relativt høje købspriser.

Kvartalsanalysen viser derfor bl.a., hvordan de grønne biler har indvundet sin plads i nybilsalget, og det er sandsynligt, at såfremt udbudssituationen hos bilproducenterne havde været normaliseret i denne periode, ville endnu flere biler, især elbiler, have været tilgængelige til indregistrering på det danske bilmarked.

Der er sket en markant udvikling, ikke blot i udbuddet, men også i salget af nye personbiler, hvor der de seneste år er sket meget med køb og leasing af de grønne biler. Derudover viser Tendens, at leasing af konventionelle biler har oversteget køb af samme biler i løbet af 2021, hvilket kan indikere en forsigtig købsadfærd blandt forbrugerne i en økonomisk usikker tid.

Derimod trækker de fleste kunder af grønne personbiler over mod køb af bilerne fremfor at lease dem. Leasingtilbuddene ser imidlertid ud til at være relativt konkurrencedygtige i forhold til tidligere, hvor mange leasingselskaber endnu manglede at have et produkt parat for de grønne biler. Det lader til, at produkterne nu er på hylderne, idet leasing af grønne biler udgjorde ca. 14 pct. af nybilsalget i første kvartal i år, imens køb af grønne biler stod for ca. 20 pct. Det er henholdsvis 12 og 14 procentpoint mere end samme kvartal for blot to år siden.

Ud over analyser af tendenserne i salget af nye personbiler viser Tendens som sædvanligt også udviklingen i salget af brugte personbiler. I samarbejde med Bilbasen kan Bilbranchen vise, at Udbudsindikatoren i Tendens peger på et brugtbilmarked med et historisk lavt udbudsniveau på tværs af samtlige segmenter.

Dyk ned i dette og meget mere om personbil-, varebil- og lastbilsalget i denne nye udgave af Tendens.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold