Online webinar

Webinar: Lancering af DI Bilbranchens ESG-kit

På dette webinar løftes sløret for det imødesete ESG-kit for DI Bilbranchens medlemmer. Webinaret indebærer også en præsentation af det nye gratis medlemstilbud; CO2-programmet ’Klimaklar Produktionsvirksomhed’ og det tilknyttede rådgivningsforløb.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: BSC Bilbranchen

Login her

Præsentation - ESG-kit

Hent præsentation

Præsentation - Klimaklar bilvirksomhed

Hent præsentation

Dagsorden:

  • ESG som prioriteret indsats i DI Bilbranchen
    • direktør Thomas Møller Sørensen, DI Bilbranchen
  • Præsentation og gennemgang af ESG-kittet
    • chefkonsulent Gitte Knoth Sørensen, DI
  • Præsentation og gennemgang af Klimaklar for DI Bilbranchens medlemmer
    • konsulent, Ida Sofie Klit Martinsen, DI
  • Spørgsmål

Om webinaret:

ESG og de nye krav om rapportering af bæredygtighedsindsatser har i stigende grad fyldt mere og mere i bilbranchen. Fra januar i år har ESG-kravene (Environment, Social og Governance) været gældende for børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte, og fra regnskabsåret 2025 gælder det for virksomheder i regnskabsklasse C-stor, der opfylder to ud af tre bestemte kriterier.

Sideløbende med vedtagelsen og udrulningen af de nye krav har DI Bilbranchen barslet med et branchetilpasset ESG-kit målrettet danske bilforhandlere- og virksomheder, hvis formål er at hjælpe medlemmerne i gang med rapporteringsarbejdet og tage deres udfordringer op på brancheniveau.

På webinaret vil Gitte Knoth Sørensen, chefkonsulent i DIs afdeling for virksomhedsudvikling, først og fremmest præsentere og gennemgå ESG-kittet. ESG-kittet indeholder ”Hjælp til Selvhjælp” – så I, som medlemmer af DI Bilbranchen, får en håndsrækning til selv at kunne forestå jeres ESG-rapportering. Gitte vil på webinaret blandt andet vise/fortælle hvilke opgaver, der ligger i at lave en ESG-rapportering og gennemgå, hvilken håndsrækning medlemmer af DI Bilbranchen får hertil.

Gitte gennemgår bl.a. de ESG-emner, der vurderes væsentlige for bilbranchen generelt, og dermed hvilken historie og datapunkter, I bør fokusere på. Gitte henvender sig både til de medlemmer, som skal rapportere, dem der vil rapportere, og dem, der blot vil holde sig parat.

Få din bilvirksomhed gjort ’Klimaklar’

Foruden ESG-kittet vil Ida Sofie Klit Martinsen, konsulent i DI, på webinaret præsentere programmet ’Klimaklar’ og løfte sløret for det tilknyttede rådgivningsforløb, som er skræddersyet og gratis for medlemmerne af DI Bilbranchen.

Klimaklar-forløbet er bygget op omkring en digital læringsplatform, der giver deltagerne viden om deres direkte og indirekte CO2-udledninger i scope 1-2-3 og hjælper dem med at lave et CO2-regnskab. Parallelt og mellem den digitale læring deltager man derudover i en række møder med en klimarådgiver, som består af både fysiske og online netværksmøder samt én-til-én online rådgivning.