Fotokredit: Getty Images

27.09.23 DI Bilbranchen Nyheder

Overgangen til kilometerbaseret afgift: Nu opdateres Motorregistret

Ny release afvikler vejbenyttelsesafgiften og forbereder indførelse af kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

Med vedtagelsen af loven om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler blev det også vedtaget, at den eksisterende vejbenyttelsesafgift for lastbiler afskaffes pr. 1. januar 2025.

Derfor indføres der pr. 1. januar 2024 en ny funktionalitet i Motorregistret, der sikrer, at Motorregistret ikke danner opkrævninger for vejbenyttelsesafgift for afgiftsperioder, der rækker ind i 2025.

Loven indebærer, at fra og med 1. januar 2024 skal satserne for vejbenyttelsesafgift reduceres med 1/366 for hver påbegyndt dag i kalenderåret. Det betyder, at opkrævninger for vejbenyttelsesafgift, der dækker afgiftsperioder, der begynder fra og med 1. januar 2024, reduceres, så alle afgiftsperioder har udløb 31. december 2024.

F.eks. vil en lastbil med en afgiftsperiode, der begynder 1. februar 2024 kun blive opkrævet for perioden 1. februar 2024 til og med 31. december 2024.  De afkortede afgiftsperioder og -beløb vil fremgå på afgiftsfanen i Motorregistret.

Ændringen betyder også, at for de lastbiler, der både betaler vejbenyttelsesafgift og vægtafgift, vil opkrævningen blive opsplittet, så der fortsat opkræves for vægtafgiftsperioder, der måtte løbe ind i 2025. 

Håndtering af ønskenummerplader – Stor Personbil
Med den nye release af Motorregistret bliver det også muligt at registrere ønskenummerplader på køretøjer af arten ’Stor Personbil’ med anvendelserne:

  • Privat Personkørsel
  • Beboelse
  • Privat Buskørsel

Releasen foretages i perioden 26. september kl. 19:00 - 23:00.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold