Fotokredit: Magnus Møller

27.09.23 Bilbranchen Nyheder

EU-rådet letter på udledningskravene for Euronorm 7

Det kan virke uambitiøst på klimaets vegne, men er faktisk det modsatte, mener Bilbranchen.

EU's ministre blev mandag den 25. september enige om at vedtage deres generelle indstilling til forslaget fra Europa-Kommissionen om typegodkendelse af motorkøretøjers emissioner og batteriers holdbarhed - bedre kendt som Euro 7.

Hvor Europa-Kommissionen i deres forslag havde lagt op til strengere emissionskrav for at kunne opnå Euro 7, udvander Ministerrådet forslaget på flere områder for personbilerne, så kravene stort set svarer til Euro 6. Der er ingen ændringer til Kommissionens forslag for varebiler og den tunge transport.

Rådet mener, at der med ændringerne for personbiler skabes en bedre balance mellem strenge krav til emissioner fra køretøjer og yderligere investeringer for industrien på et tidspunkt, hvor de europæiske bilfabrikanter i forvejen gennemgår en investeringstung omstilling henimod en rendyrket produktion af nulemissionsbiler.

Og EU-rådets ”udvanding” af kravene giver derfor rigtig god mening, siger Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen:

”Ved første øjekast kan det virke uambitiøst på klimaets vegne, at man letter på udledningskravene i forhold til det oprindelige forslag. Men det er faktisk det stik modsatte. Forbrændingsmotoren er i forvejen på vej ud, og det giver ingen mening at presse bilproducenterne til at investere yderligere i udviklingen af en forældet teknologi.”, siger Thomas Møller Sørensen.

Vi har et ur, der tikker på klimaområdet. Det er langt bedre, at bilproducenterne har forudsætningerne for at kunne investere i forskning, udvikling og produktion af elbiler, end at tvinge dem til at forfine noget, der alligevel har en udløbsdato lige om lidt. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

Den spanske minister, Héctor Gómez Hernández, fungerende minister for industri, handel og turisme, udtalte følgende efter Ministerrådets beslutning:

”Europa er kendt i hele verden for at producere biler af høj kvalitet med lave emissioner. Vi ønsker fortsat at forfølge målet om at forbedre luftkvaliteten. Vores holdning er, at vi fortsat skal stå i spidsen for udviklingen af fremtidens mobilitet og vedtage realistiske emissionsniveauer for det kommende årtis køretøjer og samtidig hjælpe vores industri med at tage et afgørende skridt hen imod miljøvenlige biler i 2035. Det spanske formandskab har taget hensyn til medlemsstaternes forskellige krav og ønsker, og vi mener, at vi med dette forslag har opnået en bred støtte, en balance i investeringsomkostningerne for fabrikanterne, og at vi øger de miljømæssige fordele ved forordningen.”  

Hvorfor er ’Euro 7’ vigtig?

Euro-normerne fastsætter hvilke krav til udledning af luftforurening, der skal gælde for både lette og tunge motorkøretøjer i medlemslandene. Kravene er over årene løbende blevet skærpet i takt med teknologiudviklingen. Den forrige, Euro 6 er næsten ti år gammel, og det er forventningen, at ’Euro 7’ bliver den sidste, da landene er blevet enige om at udfase forbrændingsmotoren fra 2035. Derfor er ’Euro 7’ vigtig, da kravene kommer til at gælde for alle de nye biler, som bliver solgt frem mod 2035, og som også efterfølgende vil køre rundt på de europæiske veje.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold