Åben Virksomhed

Åben Virksomhed er et projekt søsat af Dansk Arbejdsgiverforening, som Dansk Beton deltager i. Målet med projektet er, at få flere børn og unge til at interessere sig for tekniske fag og få indsigt i mulighederne i betonbranchen.

Åben Virksomhed udvikler undervisningsforløb til de naturfaglige og praktiske fag i grundskolen og gymnasiet, der indeholder et besøg på en virksomhed. Så eleverne oplever, at det, de lærer i skolen, er noget, man bruger i virkeligheden. Det giver faglig begejstring, mere lyst til at lære og kan påvirke til at flere unge tilvælger byggebranchen/betonbranchen.

Ultimo 2021 og primo 2022 har Dansk Beton og Åben Virksomhed haft en tæt dialog med flere medlemsvirksomheder med det formål at udarbejde et undervisningsforløb til betonbranchen. Planen er, at det munder ud i et undervisningsforløb om beton-kemi til gymnasiet og et mere til folkeskolen, hvor eleverne fx kan arbejde med støbning i beton.

Projektet indtænkes i planlægning af undervisningen i det kommende skoleår 2022, hvor medlemsvirksomheder, der har sagt ja til at være med i initiativet, vil fremgå på www.aabenvirksomhed.dk med en kontaktperson, som interesserede lærere kan kontakte.

Birgitte Theresia Henriksen

Birgitte Theresia Henriksen

Chefkonsulent