Dansk Beton

Dansk Beton er branchesammenslutning for producenter af beton og betonprodukter under DI Byggeri. Foreningen skal udbrede kendskabet til betons mange anvendelsesmuligheder og skabe en fælles platform for branchens udvikling.

Branchevejledning for designoptimering af betonkonstruktioner i høring

Fremtidens byggeri vil forventeligt også indeholde beton, og alle tiltag skal derfor i spil for at nedbringe materialeforbruget. Dansk Beton har netop sendt en branchevejledning for designoptimering af betonkonstruktioner i høring.

Dorthe Mathiesen

Dorthe Mathiesen

Chef for Dansk Beton

Birgitte Theresia Henriksen

Birgitte Theresia Henriksen

Chefkonsulent

Ansvarlig for PR og presse