14.11.23 Dansk Beton Nyheder

Se eller gense konferencen ”Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægsprojekter?” og læs konklusionerne

130 deltagere fordelt på bygherrer, entreprenører, rådgivere, materialeproducenter, myndigheder mødte op på en regnfuld torsdag i København til dialog om materialeforbrug. Konferencen var arrangeret af DI Byggeri og Dansk Beton, som takker for massiv opbakning til et vigtigt tema.

Se eller gense konferencen ”Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægsprojekter?” den 9.11.2023.

Se første halvdel af konferencen her: Del 1.

Se anden halvdel af konferencen her: Del 2.

Se programmet: Minikonference: Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægsprojekter?

Ressourceforbruget i byggeriet påvirker selvsagt klimaaftrykket. Og efter mange gode indlæg og efterfølgende debat kunne man konkludere, at svaret på spørgsmålet i konferencens titel er et JA. I nogle tilfælde sker der en overdimensionering. Men man kunne også konkludere, at der er stor velvilje til at gøre noget i branchen og til at samarbejde om en løsning, og DI Byggeri kvitterede ved at tage initiativ til en task force med fokus på ressourceforbrug.

Next step er virksomhedscertificering

”DI Byggeri har igangsat en undersøgelse, som ikke er færdig, men det kan fremhæves, at samarbejdet med kommunerne kan være en udfordring, mange oplever mangel på certificerede rådgivere, der er forskel på rådgiveres holdninger og tolkninger, mange oplever at sikkerhedsniveauet for brand er for højt, at nybyggeri placeres i for høje konstruktionsklasser og bærende konstruktioner overdimensioneres. Vi mener, at next step er virksomhedscertificering frem for personcertificering, at der stilles skærpede krav til CO2-aftrykket for bygninger og anlæg, at gennemskrive vejledninger fra skal til kan, at se på kontraktformer og skabe rum for fleksibilitet og optimere i alle byggeriets faser,” lød det blandt andet i direktør i DI Byggeri, Anders Stouges velkomsttale.

Herefter fulgte indlæg fra:

Lene Solvang Jensen, kontorchef i Københavns kommune, Byggeri København, som forklarede, hvordan en offentlige bygherre ser på problemstillingen.

Poul-Erik Olsen, bæredygtighedschef i CG Jensen, som blandt andet fremhævede tidlig involvering og forudgående analyser, bedre honorering og mere tid – som han kaldte en selvfinansierende øvelse”, brug af BIM, LCA, innovation og nye materialer og kontraktlige incitamenter.

Ib Enevoldsen, administrerende direktør i Rambøll, der var enig i, at der skal bruges flere timer til optimering af design og understregede, at rådgiverne er klar til at optimere og opdatere praksis.

Lars Reimer, teknisk chef i CRH Concrete, som efterlyste, regler der skaber værdi og ikke bureaukrati.

Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør i Social- og Boligstyrelsen, der erkendte, at man måske regulerer forkert i dag, og at klimakrav kalder på viden og erfaring.

Initiativ til fortsat samarbejde om materialeforbrug

Konferencens indlæg og efterfølgende debat understregede, at der var enighed og klarhed, om at der kan og skal gøres noget, og at videndeling og samarbejde er vejen frem, hvilket det store deltagerantal til konferencen også vidnede om. Og parterne, som kan gøre noget og genbesøge standarder, var i høj grad til stede til konferencen.

”Vi har opfyldt ønsket om at samles i branchen og tage debatten om materialeforbrug. Det vil vi gerne bidrage til i DI Byggeri, og vi oplever, at I gerne vil deltage i samarbejdet. Noget af arbejdet vil fremadrettet foregå i Byggeriets Handletank, men problematikken om ressourcer, vil vi gerne tage initiativ til at samarbejde om, så vi sammen ser på, hvad der skal laves om, og hvad der skal tages fat på først,” lød Anders Stouges konklusioner som afslutningen på konferencen.

Dansk Beton og DI Byggeri siger tak for fremmødet, gode indsigter og videndeling samt frugtbar dialog. DI Byggeris undersøgelse om materialeforbrug offentliggøres snarest, hvor der også vil være mere information om den kommende task force.

Publikation med fokus på optimering af materiale-forbrug:

Tidligere på året udgav Dansk Beton i regi af Bæredygtig Beton initiativet publikationen ”Dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner”, som blev til i samarbejde med Rambøll, MOE, SWECO, COWI og NIRAS samt dialog med bygherrer, entreprenører, leverandører og relevante organisationer. Publikationen var i høring i november 2022 og blev udgivet marts 2023.

Læs pressemeddelelsen og download publikationen her.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen