UDGIVELSE: november 2023

Roadmap - tillæg 2023

Beskrivelse

Betonindustrien hæver ambitionen og sigter mod at reducere CO2-aftrykket i betonkonstruktioner med 70 % inden 2030 i stedet for de oprindelige 50 %. Det har har udmundet sig i dettte tillæg til Bæredygtigt Beton initiativets roadmap fra 2019. 

I 2019 udgav Dansk Beton i regi af Bæredygtig Beton initiativet et roadmap med et mål om at halvere CO2-aftrykket fra betonbyggeri i 2030. Meget er sket siden da, og i et nyt roadmap fremskriver betonbranchen til 70%.

Dansk Beton, som er initiativtager til Bæredygtig Beton initiativet, har med hjælp fra Teknologisk Institut udarbejdet et nyt roadmap på baggrund af udviklingen siden 2019. Den nye og mere ambitiøse målsætning udspringer blandt andet af cementindustriens hævede målsætninger for 2030.

Bæredygtig Beton initiativet Roadmap - tillæg 2023

Download