Praktiske forekommende ruheder i afløbssystemer

Beskrivelse

PH-Consult er af rørproducenterne for beton- og plastrør i Danmark blevet anmodet om at lave en undersøgelse af hvilke ruheder der bør benyttes, og hvilke der i praksis benyttes ved dimensionering og analyser af afløbssystemer.

Kommissoriet for projektet: ”Fastlæggelse af afløbssystemers ruheder” er formuleret således:

Der har blandt rørproducenter og hydraulikere været anvendt mange forskellige begreber til fastlæggelse af afløbssystemets ruhed. Der anvendes i flæng ruhed baseret på laboratorietest, ruhed udtrykt i mm, ruhed udtrykt som Manningtal, systemruhed m.v..

Målinger specielt i udlandet har gennem tiden vist meget stor variation af afløbssystemets ruhed. Eftersom afløbssystemets hydrauliske kapacitet er afhængig af den aktuelle ruheds størrelse, har det fra specielt rørproducenterne været et ønske at få en uvildig vurdering af disse forhold, så der ikke er rørproducenternes angivelser, der anvendes. På denne baggrund anbefales, at der iværksættes projektet ”Fastlæggelse af afløbssystemers ruheder”.

Projektet har været fulgt af en projektfølgegruppe, der har deltaget i fastlæggelsen af
projektets detaljerede indhold og i diskussioner om projektets anbefalinger og konklusioner
PH-Consult.

Hydraulik ruhedsrapport

Download