Tilsyn med belægninger - Tips og tricks

Beskrivelse

Denne vejledning er ment som en hjælp til den praktiske udførelse af tilsyn, det vil sige en hjælp til hvordan de forskellige forhold kan kontrolleres. Vejledningen er opdelt efter om tilsynet udføres sideløbende med belægningsarbejdet eller som slutkontrol.

Tilsyn med belægninger - Tips og tricks

Download