UDGIVELSE: juli 2021

A113c ydelsesaftale

Beskrivelse

Ydelsesaftalen gør bips A113 "Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letbeton" (4. udgave) gældende med de afvigelser og tilføjelser, der er angivet efterfølgende.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til betonelementforeningen@di.dk.

A113c ydelsesaftale

Download