Principper for armering og korrugerede rør i betonelementer og facade

Beskrivelse

Vejledning er udarbejdet med det formål at anskueliggøre principper for armeringsplacering og minimumskrav til vægtykkelsen ud fra armeringsmængder og korrugerede rør.

Principper for armering og korrugerede rør i betonelementer og facade

Download