UDGIVELSE: august 2008

UBetonEl vejledning

Beskrivelse

Programmet UBetonEl er i sin tid blevet til for at lette overgangen til reglerne for beregning
af U-værdier af betonsandwich-elementer. Reglerne som blev udgivet som Tillæg 3 til DS
418, Beregning af bygningers varmetab og trådte i kraft 24. september1998 med en
overgangsperiode på 1 år.

Vejledning, ubetonel

Download