Netværk

Emerging and Disruptive Technologies

Et netværk for virksomheder, der arbejder med eller er optaget af udviklingen inden for kritiske, nye teknologier – Emerging and Disruptive Technologies (EDT)

Netværket har baggrund i, at DI FOS via vores tætte allierede og drøftelser i NATO/NIAG gennem det seneste år har set en stadig mere klar udvikling i retning af markant større udviklingsfokus på EDT. Et fokus, der går på tværs af de klassiske kapabilitetsdomæner land, vand, luft, rum og cyber, og som derved sætter nye rammer og muligheder for samarbejde i ind- og udland.

EDT’er udgør teknologi- og kapabilitetsområder, man fra NATO's side kan se vil få afgørende betydning for måden at tænke forsvar på og bedrive missioner. Det kan dreje sig om alt fra kvantumbaseret kommunikation, dybt avanceret AI på jorden og i rummet til banebrydende typer af legeringer i forsvarsmateriel. Mere information om EDT og identificerede områder fremgår via dette link. Særligt kvanteområdet og AI ses her pt. som særlig prioriterede områder.

Ofte er EDT’er primært drevet af markedskræfter, hvorfor NATO har igangsat et program, der skal fremme samarbejde mellem industri, forskning og sikkerhedsinteresser. Det hedder Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Programmet følges op af en NATO-innovationsfond. Hertil har DI FOS bl.a. bistået med tilvejebringelsen af en dansk politisk drevet ansøgning om etablering af et NATO-kvantecenter ved Niels Bohr Instituttet i København.