Netværk

Netværksgruppen SMV

Et netværk for små og mellemstore virksomheder med henblik på at give disse virksomheder en mere tydelig stemme i forsvarsindustrien.

Foto: Thomas M. Barwick INC

SMV netværket har til hensigt at styrke rammebetingelser for små og mellemstore forsvarsvirksomheder. Dette skal gøres ved at have fokus på producenter af hardware og software samt services i forsvar- og sikkerhedsmarkedet. 

Netværket er etableret for at styrke SMV’ers stemme i bestyrelsessammenhæng ved at skabe netværk og udvikle positioner til forsvarsindustrielle temaer. Desuden vil netværket arbejde for at inddrage større virksomheder i arbejdet med henblik på større videndeling om SMV'ers kompetencer og derved skabe mulighed for nye typer partnerskaber, konsortiedannelse, intern speeddating og eventuelle styrkelse af leverandørkæder m.v.

Netværket udforsker muligheder for at inddrage SMV’er i EDF projekter samt øge fokus på brugen af artikel 346, herunder bl.a. vedligeholdelse. 

Netværkets størrelse

Pt. er virksomhedsstørrelsen erfaringsbaseret sat ved 30 fuldtidsansatte, idet større virksomheder typisk har ressourcer til rådighed til at løfte mange administrative byrder. Virksomheder der er medlem af DI Forsvar og sikkerhed med 30 fuldtidsansatte eller herunder, vil automatisk blive tilkoblet netværket. Ligesom vores andre netværk, er dette netværk kun for medlemmer af DI Forsvar og sikkerhed.

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk