FOS

ASD Europe

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), er den europæiske paraplyorganisation der repræsenterer den europæiske luft- og rumfarts- samt sikkerheds- og forsvarsindustri. Foreningens primære formål er at fremme og støtte udviklingen og væksten af disse industrier i Europa.

Foto: ASD

ASD fungerer som et centralt bindeled mellem virksomheder, nationale foreninger, forskningsorganisationer og politiske beslutningstagere i EU og nationale regeringer. Foreningen arbejder for at fremme fælles interesser og skabe gunstige betingelser for industrien. Dette omfatter at opbygge et positivt forretningsmiljø, fremme teknologisk udvikling, sikre industrien adgang til internationale markeder og bidrage til at skabe konkurrencedygtige og bæredygtige løsninger.

ASD's medlemsvirksomheder repræsenterer en bred vifte af sektorer inden for luft- og rumfart, sikkerhed og forsvar. Dette inkluderer producenter af fly, helikoptere, rumfartøjer, forsvarsudstyr og systemer, elektronik- og kommunikationsvirksomheder, samt virksomheder inden for cybersikkerhed, satellitkommunikation og rumteknologi.

Foreningens bestyrelse inkluderer både direktører for nationale brancheforeninger og CEO’s for de store europæiske forsvarsindustrier såsom Rheinmetall og Airbus. DI Forsvar og Sikkerheds egen direktør, Joachim Finkielman, har også tidligere repræsenteret i bestyrelsen.

Foreningen arbejder også for at fremme forskning, udvikling og innovation inden for industrien. ASD engagerer sig i teknisk ekspertise, udarbejdelse af standarder og fremme af bedste praksis. Gennem forskellige arbejdsgrupper, udvalg og fora muliggør ASD videndeling og samarbejde mellem medlemsvirksomhederne, hvilket bidrager til at drive fremadrettet udvikling og forbedring af branchen som helhed.

ASD har også en vigtig rolle i at påvirke politiske beslutninger og lovgivningsmæssige rammer inden for luft- og forsvarssektorerne. Foreningen arbejder tæt sammen med de europæiske institutioner som Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet samt nationale myndigheder for at sikre, at industrien får en stemme i udformningen af politikker og reguleringer, der påvirker den.

Det er værd at bemærke, at ASD opererer på tværs af landegrænser og repræsenterer et bredt spektrum af europæiske virksomheder. Gennem sin indsats spiller foreningen en central rolle i at styrke den europæiske luft- og forsvarsindustri, fremme innovation og teknologisk udvikling samt sikre Europas position som en vigtig aktør på globalt plan.

Relateret indhold